Functieomschrijving webmaster

Onderstaande omschrijving is een voorbeeld voor een webmaster waarbij de website van een bedrijf belangrijk is. Indien een website en de achterliggende backoffice het primaire bedrijfsproces omvat, dan bestaat de webmaster in feite uit een groot team van diverse professionals (o.a. ontwikkelaars) waarbij een senior (lid management) de leiding heeft over het team. Denk hierbij aan een aantal grotere bekende e-commerce winkels. 

De functie van een webmaster omvat een aantal van onderstaande taken:

 1. Ontwikkelt en onderhoudt de bedrijfswebsite(s) en portals.
 2. Garandeert dat gebruikers toegang hebben tot de website(s).
 3. Bewaakt de performance en is verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning.
 4. Voert gesprekken met afdelingsmanagers omtrent de wensen en eisen van de (toekomstige) functionaliteit.
 5. Treedt op als (deel)projectleider of adviseur.
 6. Bewaakt toeleveranciers en besteedt mogelijk delen uit aan derden.
 7. Stelt de jaarplanning op mbt de noodzakelijke resources.
 8. Heeft een leidende rol mbt fondswerving binnen de organisatie.
 9. Onderhoudt zijn eigen netwerk van resources binnen en buiten de organisatie
 10. Doet onderzoek naar het gebruik en evalueert de dienstverlening
 11. Geeft training aan content contributors
 12. Organiseert informatiebijeenkomsten en workshops
 13. Delegeert operationele werkzaamheden
 14. Levert een bijdrage aan diverse content en document managment systemen
 15. Helpt diverse afdelingen (PR, marketing, HR) bij het tot stand komen van diverse communicatie trajecten in B2E, B2C, E2E en B2B
 16. Verzorgt klantrapportages
 17. Helpt bij een zakelijke benadering (klant-leverancier) van de informatiedienstverlening en al zijn facetten
 18. Rapporteert direct aan de directie.
   

Functie-eisen webmaster

 1. Een afgeronde HBO opleiding met 3 tot 6 jaar ervaring.
 2. Kennis van moderne authoring tools, HTML, JavaScripts, Webservers en SQL.
 3. Basiskennis Unix, Linux, CGI, Perl, CSS en PHP scripts
 4. Goede kennis van beveiliging van websites en portals
 5. Goede kennis van netwerkconcepten (DNS, FTP, TCP/IP, SMTP)
 6. Volgt de ontwikkelingen op het gebied van Internet.
 7. Kennis en ervaring met project management om doelen te realiseren.
 8. Simultaan uit kunnen voeren van verschillende taken.
 9. Heeft een zekere mate van creativiteit en vrijheid.
 10. Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 11. Basiskennis van tenminste één fotobewerkingsprogramma zoals (Paint Shop Pro, Adobe Photoshop of vergelijkbaar)

Note: Afhankelijk van het belang dat de organisatie stelt aan de toepassing en het gebruik van Intranet/Internet/Extranet zal de positie van webmaster hoger in de organisatie liggen.
 

Een passend functieprofiel webmaster voor uw organisatie?

Neem contact met ons op !

 

Gerelateerde onderwerpen

Opleiding webmaster

Opleiding webcoördinator