Temperatuur monitor

Temperatuur monitoring, Temperatuurbewaking, vochtigheid, waterdetectie en temperatuur monitor

In een groot aantal situaties is het wenselijk of zelfs (wettelijk) noodzakelijk om omgevings (environmental) variabelen te meten en te bewaken. De meest voorkomende zijn:

 1. Temperatuursensor SNMP monitoring
 2. Waterdetectie alarmering
 3. Vochtigheids monitoring
 4. Luchtvochtigheid bewaking
 5. Relatieve vochtigheids monitoring
 6. Temperatuur monitoring computerruimte(s) en 19 inch rack's
 7. Monitoring van Voltage / Spanning (AC / DC)

Er zijn verschillende probes (sensoren) beschikbaar. De trent is dat deze direct worden aangesloten op een computernetwerk. De waarden kunnen op afstand o.a. worden uitgelezen op basis van SNMP, telnet of via een ingebouwde webserver.

Het uitlezen door een management systeem kan via een eenvoudig programma of via een geavanceerd management systeem (zie o.a. netwerk monitoring voor ICT toepassingen)

Dit management systeem kan:

 1. Trends meten en deze historisch waarden weergeven in grafieken tbv rapportages
 2. Alarmen genereren bij het overschrijven van drempelwaarden
 3. Alarmen afgeven bij overschrijden van trends
 4. Automatisch acties starten

Toepassingen temperatuurbewaking HACCP

Naast toepassing in de Informatie Technologie (temperatuurbewaking computerruimte, serverruimte) vindt temperatuurbewaking en temperatuurregistratie plaats bij opslag en transport van levensmiddelen. Een van de normen (richtlijnen) waarbij temperatuur bewaking essentieel is betreft HACCP.HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een proces van risicobeheersing, (risicomanagement) die men eenvoudig kan beschrijven. Afwijkingen in temperatuur en luchtvochtigheid zijn belangrijke risico's bij de opslag en het transport van levensmiddelen.

De gehele voorraad kan worden afgeschreven of men kan aansprakelijk worden gesteld indien men niet kan aantonen dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Ook hier gelden de algemene principes van risicomanagement met een risicoanalyse, deze maken ook deel uit van disaster recovery planning (uiteraard met als doel: het voorkomen van disasters of het beperken van schade).

Zie verder het artikel HACCP temperatuurbewaking en temperatuurregistratie.

Temperatuurbewaking, management en alarmering

De temperatuurmeter (temperatuursensor of probe) dient gekoppeld te worden aan een systeem dat alarmen kan genereren of trends kan bewaken. Het uitlezen van de probes wordt ondersteunt door een "kastje" dat een interface vormt met de sensor of probe. Dit kastje kan zelfstandig opereren of op verschillende manieren worden aangesloten en interfacen (communiceren) met een centraal bewakingssysteem. Dit kan o.a. via:

 1. uitlezen SNMP (MIB)
 2. versturen van SNMP traps
 3. een ingebouwde webserver (HTTP)
 4. RS-232
 5. telnet
 6. versturen van e-mail via SMTP
 7. versturen van SMS

Probes en sensoren

De probe of sensor bepaalt welke omgevingswaarden worden gemeten. De probes zijn er in verschillende uitvoeringen:

 1. Lengte
 2. Normale of zware (industriële) uitvoering
 3. Multiprobe (één sensor voor bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur)
 4. Het bereik van het meetgebied. Er zijn ook temperatuur probes voor hele lage temperaturen.

Toepassingen vochtigheid en temperatuur bewaking

De toepassingen zijn voornamelijk te vinden in:

 1. Informatie Technologie (computer ruimtes, 19inch racks, UPS, voltage)
 2. Voedselopslag en transport
 3. Zorgsector, ziekenhuizen, laboratoria, bloedbanken
 4. Kwaliteitsbewaking, audit en compliance

Aankoop luchtvochtigheids- of temperatuurbewaking systeem

Abraxax biedt een aantal systemen waarmee u environmental variabelen zoals waterlekkage, voedingsspanning, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur kunt registreren en bewaken. Ook kunnen we dit integreren in een bestaande netwerk management omgeving (o.a. Tivoli, HP OpenView, Nagios, Unicenter, WhatsUp Gold, Host Monitor, ipMonitor,  SNMPc, Intellipool en SolarWinds). Neem hiervoor contact met ons op.