AVG QuickScan met nulmeting

De AVG QuickScan met nulmeting geeft in korte tijd aan waar u staat.

De analogie met een medische controle kan wel worden gemaakt.

Proces AVG QuickScan

Na een inventarisatie (op locatie of telefonisch) die met u wordt afgestemd en gecontroleerd zal dit worden getoetst met een aantal lijstjes. Dit zijn specifieke controlelijsten die passen op uw omgeving. We maken een prioriteitenlijst em we doen een aantal metingen. Daarna komen we daar waar nodig met een advies (het tabletje). Dit "tabletje" kunt u zien als een tijdelijke oplossing om meer tijd te winnen voor een structurele oplossing.

AVG QuickScan is net als een medische check

De AVG QuickScan in een notendop

De AVG QuickScan bestaat uit:

  1. Een inventarisatie, dit is de basis voor de nulmeting.
  2. Risico's die u loopt (o.a. Ransomware, dataverlies, of datalekkage)
  3. We lopen door de kritische processen.
  4. Uw omgeving wordt getoetst tegen onze controlelijst (deze wordt periodiek aangepast).
  5. U krijgt een actieplan dat wordt besproken en aangepast.
  6. Optioneel bieden we een IT beveiligingsbeleid in relatie tot AVG.

De nulmeting is essentieel om te laten zien waar u staat. Dit is de enige referentie voor de punten van verbetering die periodiek worden getoetst.

Tags: