Over

Abraxax is sinds 1996 actief op de Europese markt en vanuit een project- en detacheringsorganisatie gevormd tot een netwerk- en kennisorganisatie waarbij naast diensten ook producten (hardware & software) worden verkocht. Over deze producten hebben we meer kennis dan normaal (we zijn dus geen dozenschuiver) en kunnen onze klanten en prospects uitgebreid informeren waarbij meerdere alternatieven aangeboden kunnen worden. Inhoudelijke kennis over meerdere producten is een van onze toegevoegde waarden.

Wij proberen primair een goede en betaalbare oplossing te vinden voor uw probleem.

Diensten niet (direct) gerelateerd aan ICT
Vanaf 2006 namen de vraagstukken op organisatorisch gebied toe waarbij wij in toenemende mate betrokken zijn bij het opstellen van SLA's, inrichten van Service Level Management en het opzetten van contractmanagement. Deze onderwerpen zijn niet beperkt tot ICT, zij zijn zeer breed toepasbaar binnen een groot aantal branches en diciplines. Voor de dienstverlening contracten en contractmanagement wordt verwezen naar de website: EasyContractManagement.nl