CMDB tools kritisch bekeken

In dit artikel: CMDB Tools kritisch bekeken kijken we naar de werkelijke eisen en haken dan langzaam in op een aantal goede CMDB tools beschikbaar op de markt.

CMDB tools vormen een belangrijk onderdeel in de informatiebehoefte om een dienst of product tijdig op te kunnen leveren (en ook te kunnen onderhouden). Dit zonder maatwerk of uitgebreid onderzoek hoe iets exact in elkaar steekt (als wordt geconstaeerd dan de dienst of het product niet goed werkt). Wij hebben het dan nog niet over het aspect kosten. Wat kost het een organisatie om de informatie voor een project boven tafel te krijgen en op basis van deze informatie de juiste besluiten te nemen?

Hoe kunnen we configuraties inzichtelijk maken via een diagram? Dit leest veel beter dan een export, een spreadsheet of een database. Via diagrammen met meerdere mogelijkheden om de configuraties te visualiseren (presenteren en rapporterren) wordt een terugkoppeling gegeven (diverse correcties) op de CMDB. 

CMDB tools zijn niets anders dan hulpmiddelen om snel en effectief informatie te verkrijgen. Binnen de Informatie Technologie vormen alle wijzigingen en projecten een complex proces waarbij veel aspecten van belang zijn om iets tijdig volgens planning en tegen vaste (lage) kosten op te kunnen leveren.

Als men niet eerst kijkt naar de processen en de werkelijke informatiebehoefte binnen een organisatie, dan is een CMDB tool niets anders dan een hamer of steen om een spijker ergens in vast te slaan. Sommige mensen gebruiken andere zware voorwerpen indien zij geen hamer kunnen vinden. Het is een tool (hulpmiddel).

Veel leveranciers (framewerk leveranciers) bieden via een groot aantal software modulen aanknopingspunten (die inhaken op bekende pijnpunten) waarbij één deel van het probleem binnen een organisatie snel kan worden opgelost. De andere delen (en de integratie) vormen een uitdaging omdat deze service management tools allemaal hun eigen beperkingen hebben. Net zoals een hamer heel goed werkt om een spijker op zijn kop te slaan is deze ongeschikt om een kruiskop schroef in een plank te verwijderen zonder deze schroef te beschadigen (en natuurlijk de plank).

CMDB Tools kritisch bekeken

CMDB Tools kritisch bekeken - Configuration Management

Enkele kritische vragen bij het zoeken naar CMDB tools:

 1. Welke problemen worden opgelost met een goede CMDB?
 2. Welke alternatieven zijn aanwezig om te voorzien in de juiste informatievoorziening(en)?
 3. Welke standaarden zijn aanwezig (denk aan configuraties, naamgeving, codering, adressering)?
 4. Wat zijn de huidige processen om wijzigingen (en projecten) uit te voeren?

Op basis van enkele kritische vragen (zoals hierboven vermeld), kunt u de probleemstelling beter inkaderen. Een oud gezegde luidt: Als je het probleem goed kent (hebt ingekaderd), dan heb je al de helft van de oplossing.

Enkele relaties met een CMDB of liever gezegd de huidige status van een configuratie (toestand):

 1. Projecten, Project Management
 2. Migraties
 3. Disaster Recovery
 4. Business Contingency Planning (BCP)
 5. Incident Management
 6. Problem Management
 7. Capacity Management
 8. Change Management
 9. Life Cycle Management

Een aardig artikel over CMDB tools is te vinden in Forbes

Een CMDB opzetten met tools

We kunnen redelijk snel een referentie CMDB opzetten met een aantal tools. Deze database kan dan worden bekeken op functionaliteit en de gevonden informatie. Deze is dan eenvoudig te gebruiken om een bestaande omgeving met CMDB  (vaak een ITSM tool) te toetsen en te valideren.

Meer weten over CMDB, configuratie management, het oplossen van fouten en het verbeteren van de service?

Binnekort enkele voorbeelden van een CMDB die niet IT gerelateerd zijn maar wel inspiratie en inzage kunnen geven.

Meer weten?

Blijf op de hoogte en schrijf in op onze nieuwsbrief:

Schrijf in op onze nieuwsbrief of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek (per telefoon).

Tags: