Dataopslag en Storage Monitoring

Storage Monitoring en Management DataOpslag

In organisaties wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van diverse vormen van DataOpslag (fabrikanten en type uitvoeringen o.a. DAS, NAS, SAN). De gehele dataopslag omgeving wordt hierdoor heterogeen. Ondanks de centralisatie van dataopslag door SAN systemen (aangezwengeld door server virtualisatie) ontstaan er toch meerdere opslag systemen (o.a. decentraal, uitbreidingen).

Applicaties en operating systemen zijn uitermate afhankelijk van deze dataopslag. Alle indicatoren die kunnen wijzen op problemen en toekomstige problemen in deze dataopslag dienen periodiek gerapporteerd te worden zodat er geen knelpunten kunnen ontstaan.

Kostenverhogende factoren van DataOpslag

Om te weten welke parameters belangrijk zijn, kan men kijken naar kostenverhogende factoren. Dit zijn:

 1. Onvoldoende data (uitbreidingen inplannen).
 2. Te veel opslag (data komt meerdere keren voor).
 3. Onverwachte groei.
 4. Grootverbruikers die niet de juiste bijdrage in kosten leveren.
 5. Hotspots (knelpunten in gebruik).
 6. Doorbelasting van gebruik (wie gaat de uitbreidingen betalen?). Dit kan alleen als men direct en historische inzage heeft in het gebruik (en gebruikers).
 7. Performance problemen die niet direct inzichtelijk zijn (o.a. extra belasting helpdesk, engineers en leveranciers).

Monitoring en management van dataopslag

Abraxax maakt onderscheid tussen monitoring (meten) en management (monitoring + ingrijpen). De eisen en wensen van management en monitoring van dataopslag zijn:

 1. Rapportages (huidig gebruik en trends).
 2. Alarmeringen bij overschrijdingen van drempelwaarden (incl. beschikbaarheid)
 3. Knelpunten analyse (hotspots, piekgebruik en performancetrends).
 4. Multi-vendor (heterogene omgeving).
 5. Agentless (als gevolg van eis Multi-vendor).
 6. Leggen van relatie (correlatie) van applicatie met dataopslag, m.a.w. men heeft direct inzage in performance problemen van een applicatie indien de dataopslag problemen heeft.
 7. Management tools om data op te schonen (oude niet gebruikte data, data die voorkomt op meerdere delen van de dataopslag). Archivering van oude data naar langzame (goedkopere) dataopslag. Verplaatsing van veel gevraagde data naar snelle opslagsystemen.
 8. Monitoring van virtuele machines en gerelateerde dataopslag.
 9. Management overzichten om nieuwe dataopslag te justificeren (op basis van performance en gebruik).
 10. Monitoring van onderliggende infrastructuur zoals Fiber Channel Switches en VMware ESX datastores.
 11. Relatie van dataopslag met back-up.

Justificatie monitoring / management tooling

Met de besproken monitoring tools verdient men snel de investering van monitoring terug.

 1. Men kan Multi-vendor winkelen en zoeken naar de beste oplossing (niet alleen de dure auto's omdat men is gestandaardiseerd op één leverancier met uitsluitend dure auto's).
 2. Beheer kan bij een groep / persoon worden belegd; deze heeft dan overzicht over de gehele dataopslag.Vermindering incidenten en problemen (proactief beheer).
 3. Voortijdig opslag inplannen en budgetteren indien de voorraad beperkt wordt.
 4. Archiveren van oude data (opschonen en dedupliceren) hierdoor komt opslag vrij waardoor geen onnodige investeringen worden gedaan

Download of meer informatie

Wilt u storage monitoring en management toepassen in uw organisatie, neem dat vrijblijvend contact op of doe een download van de 30 dagen trial.

De Storage Monitoring Tools vindt u ook in onze ToolBox (met toolbox op locatie).

Zie www.toolboxconsult.nl

Tags: