Gebruikers en apparatuur tracking

Device en User Tracker  Auditor - een overzicht

Voor alle organisaties die willen weten wat er exact gebeurd op hun netwerk geldt dat zij willen weten waar apparatuur en gebruikers zich bevinden (o.a. waar zij op dit moment zijn aangesloten) of zich hebben bevonden. Dit vereenvoudigt de gebruikersondersteuning en versnelt het oplossen van problemen.

Device & User Tracker en Auditor houdt alles bij (real-time en historisch) over apparaten en gebruikers in het netwerk. Het is eenvoudig om een apparaat of gebruiker te traceren op basis van diverse zoekcriteria zoals IP adres, MAC adres, gebruikersnaam (AD), device type, locatie en andere meta data die eenvoudig in het systeem kan worden opgenomen. Hierbij kan men denken aan e-mail, afdeling, employee nummer, enz.

Naast bovengenoemde voordelen biedt Device & User Tracker Auditor compliance reporting. Er is immers een historische log van gegevens beschikbaar met de volgende informatie:

  1. U weet waar een gebruiker en apparaat (laptop, ipPhone, desktop, wireless accesspoint, enz) is aangesloten.
  2. Bij mobiele gebruikers heeft u een historie van de switchpoorten waar een gebruiker en een apparaat zich heeft aangemeld.

Bovenstaande is gekoppeld aan een rijke database waarin historisch wordt bijgehouden: username, IP adres, MAC adres, poort op een switch en aanvullende data die hieraan gekoppeld kan worden zoals leverancier van het apparaat of personeelsnummer.

Deze database geeft een forensische bron van informatie waaruit geput kan worden voor diverse management rapportages. Hierbij kan correlatie worden toegepast.

U kunt eenvoudig vragen beantwoorden zoals:

  1. Waar heeft deze laptop de afgelopen maanden gezeten en welke IP adressen heeft dit apparaat gehad.
  2. Welke gebruikers hebben gebruik gemaakt van deze computer.
  3. Hoeveel nieuwe systemen hebben zich in het netwerk aangemeld.
  4. Waar is apparaat met asset tag RTX-D2134 aangesloten en wie is de huidige gebruiker?
  5. Hoeveel vrije beschikbare netwerk poorten zijn beschikbaar?
  6. Localiseer wanneer bepaalde apparaten connectie maken met het netwerk

Device & User Tracker Auditor testen / download

Device en User Tracker Auditor is software die u binnen 10 minuten geïnstalleerd heeft. U kunt deze software dan 14 dagen testen.

U kunt de software gratis downloaden in onze webshop of maak gebruik van ons contactformulier