HealthCheck SolarWinds

Autorized SolarWinds Partner Reseller IntegratorEen HealthCheck SolarWinds bestaat uit twee delen: Technisch en organisatorisch. Een HealthCheck moet wel een reden hebben. 

Tijdens de HealthCheck SolarWinds worden beide aspecten belicht. De toegevoegde waarde van een tool komt voort uit een goede samenwerking en afstemming tussen techniek en organisatie.

Als één technisch deel niet goed werkt, dan kan dit worden gezien als een “kwaaltje”. De functionaliteit en het gebruik hoeft hier niet onder te leiden. Het verhelpen van dit “kwaaltje” kan worden gezien als een “patch”. De analogie met de medische wetenschap is altijd goed om deze erbij te hebben. Als een organisatie een kostbare tool zoals SolarWinds niet goed kan gebruiken omdat er problemen zijn in de configuratie danwel inrichting, dan kan een HealthCheck uitkomt bieden.

Redenen voor een SolarWinds HealthCheck

Een kleine opsomming van de mogelijke redenen voor een HealthCheck:

  1. U heeft de indruk dat het systeem niet echt optimaal loopt of functioneert
  2. De response (WEB GUI) is traag
  3. Rapportages duren lang
  4. Er ontbreken stukken data in grafieken
  5. U wilt uitbreiden (opschalen) en wilt weten hoe u ervoor staat
  6. U wilt een second opinion
  7. U wilt functionaliteit toevoegen (extra modulen)
  8. U denkt dat niet alle functionaliteiten en mogelijkheden goed worden benut
  9. U wilt meer systemen gaan toevoegen of migreren vanuit een andere monitoring omgeving.
  10. U denkt aan ketenmonitoring

De technische HealthCheck SolarWinds

Na verloop van tijd is een installatie van SolarWinds vaak verouderd. Dit kan dan zijn de geïnstalleerde software, de server, het operating systeem, de database, oude data en soms misbruik van het systeem. Dit zijn slechts een paar onderdelen waarom een initieel schone installatie vervuilt. We hebben het nog niet gehad over een verkeerde dimensionering en diverse misconfiguraties. Het is ook mogelijk dat een vertraging wordt veroorzaak door een bug die een combinatie is van hoe SolarWinds omgaat met het uitlezen van een apparaat. Een goede baseline helpt om vast te stellen wat het activeren van nieuwe functionaliteit doet met de systemen.

HealthCheck SolarWinds

De organisatorische Health Check SolarWinds

SolarWinds is een IT-tool. Deze tool kan bestaan uit vele modulen. Eigenlijk is het een set van tools met een stukje integratie omdat veel van de afzonderlijke modulen een gemeenschappelijke factor hebben. 
Functioneel is er vaak veel meer mogelijk dan de standaard installatie. De standaard installatie wordt vaak aangepast met een aantal dashboards en rapporten. 
Vaak maakt een organisatie gebruik van meerdere tools. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. Er is ook overlap in functionaliteit van de verschillende tools die in gebruik zijn.
De organisatorische Health Check SolarWinds gaat in op de aspecten binnen een organisatie waarbij het gebruik van tools een stapje verder gaat.
Kennis en training behoren uiteraard tot de controlepunten binnen een organisatorische Health Check SolarWinds.

Risicomanagement SolarWinds

Gezien de ontwikkelingen en de recenten supply chain hack die heeft plaatsgevonden zal bij een HealthCheck ook aandacht worden geschonken aan de risico's. Deze sectie wordt in mei 2021 verder uitgebreid

 

Meer weten over een Health Check SolarWinds, neem contact met ons op.