Inkoopvoorwaarden

Onze inkoopvoorwaarden in het kort:

  1. Bij alle aanbiedingen die Abraxax ontvangt worden uw verkoopvoorwaarden verworpen.
  2. U accepteert onze inkoopvoorwaarden, tenzij anders aangegeven in onze opdrachtbevestiging.
  3. Alle aanbiedingen die wij accepteren worden uitsluitend geaccepteerd door een formele inkoopopdracht waarin wordt gerefereerd naar uw aanbieding. Alle andere vormen van acceptatie zijn ongeldig.
  4. Een factuur dient te worden gestuurd binnen 3 maanden na oplevering van de dienst of het product. Alle facturen die meer dan 6 maanden na oplevering van de dienst of het product worden ontvangen zullen worden geweigerd.