Interim Management ICT

 

Het tijdelijke management binnen ICT omgevingen kent twee varianten:

 1. Regulier (tijdelijke vervanging totdat de structurele oplossing actief is)
 2. Veranderingsmanagement

Naast Interim Management biedt Abraxax de altijd drukke ICT managers de dienst: Sparringpartner ICT (op afroep of voor een vast dagdeel per week).

A. Regulier Interim Management ICT

Binnen regulier Interim Management zal het dagelijkse management van ICT of deelgebieden hiervan onder verantwoordelijkheid van de Interim Manager worden gebracht. De tijdelijke functie is meestal het gevolg van natuurlijk verloop of ziekte. Samen met de organisatie wordt gekeken naar een structurele invulling om de huidige management taken binnen een organisatie te borgen.

IT interim management zal met een frisse kijk de huidige werkzaamheden overnemen en deze op verzoek terugbrengen tot een part-time inzet van 3 tot 4 dagen.

B. Veranderingsmanagement ICT

Binnen ICT en de markt waarin ICT dienstverleners / afdelingen opereren vinden er veel veranderingen plaats. Vaak kunnen noodzakelijke veranderingen niet direct worden doorgevoerd. Ook is het mogelijk dat veranderingen nodig zijn maar niet door de organisatie zelf kunnen worden gestart. Afhankelijk van de gewenste transitie en huidige positie van het veranderingstraject zal een Interim Manager het veranderingstraject moeten initiëren, coördineren, sturen of invullen. Dit traject heeft vaak direct invloed op de technische en organisatorische omgeving van een organisatie.

Samen met de organisatie worden eerst de doelstellingen bepaald alvorens een interim traject wordt ingegaan.

Overzicht Interim Management ICT doelstellingen

Hieronder zijn een aantal mogelijke Interim Management doelstellingen gegeven:

 1. Kostenreductie (bij gelijk blijvende servicenivea's)
 2. Efficiencyverbetering
 3. Motivatie personeel
 4. Herstructurering afdelingen
 5. Fusie en splitsing
 6. Professionalisering
 7. Inzichtelijkheid en duidelijkheid (o.a. SLA Management)
 8. Security en informatiebeveiliging
 9. Outsourcing
 10. Terugbrengen complexiteit van projecten
 11. Reductie niet rendabele projecten
 12. Kostencontrole
 13. Shared Service Center
 14. Stabilisatie van netwerk en systeem infrastructuur
 15. Sanering
 16. Business Contingency Planning

Personeel is grootste asset en tevens grootste risico

Het volgende geeft aan wat er kan gebeuren indien het management de belangrijkste assets van een organisatie niet voldoende coacht en beschermt.

Burn-out patient krijgt kwart miljoen
Een 46-jarige consultant van een verzekeringsbedrijf krijgt van zijn werkgever 237.000 euro, omdat hij door een burn-out arbeidsongeschikt is geworden. Het FNV Bureau Beroepsziekten (BBZ) heeft het bedrag via een schikking bij de werkgever bedongen. De werknemer belandde in 2000 gedeeltelijk in de WAO en viel in 2003 definitief uit door wat de FNV noemt 'een ziekmakende mix van een onaanvaardbaar hoge werkdruk, te weinig ondersteuning, haperende automatiseringssystemen en een beroerde werksfeer'. Volgens directeur van het FNV-bureau is een dergelijk bedrag nog nooit eerder uitgekeerd in een burn-out zaak. Het bedrag is tot stand gekomen op grond van een berekening, waarbij het te verwachten inkomensverlies de voornaamste rol speelt.

Meer over de Interim diensten van Abraxax

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van ICT Interim Management

Tags: