Internet Content filtering

Het artikel Internet Content filtering (van april 2013) is onder review ivm met de opkomst van directe Internet dataverbindingen (3/4/5 G) op mobiele apparatuur en de bepalingen AVG

Web en Internet content filtering

Contentfiltering wordt vaak toegepast om het gebruik van Internet te beperken tot alleen het noodzakelijke gebruik. Al het andere wordt tegengehouden. Hierdoor wordt het verlies van arbeidsproductie en de risico's van Internet gebruik beperkt.

Contentfiltering wordt o.a. aangeboden als aanvulling op een firewall. Deze modulen worden soms ook Internet content filter, web content filter, contentinspectie of URL filtering genoemd.

Andere vorm vormen die worden toegepast zijn o.a. Instant Messenger (IM), Peer to Peer (P2P) en e-mail contentfiltering . Deze worden binnenkort besproken in een separaat artikel.

 1. Contentfiltering als aanvulling op een firewall
 2. Verlies arbeidsproductie ongecontroleerd gebruik Internet
 3. Alternatieven content filtering Websense en Surfcontrol
 4. Indicatie prijzen contentfiltering
 5. Contentfiltering voor scholen en educatieve organisaties
 6. De voordelen van web contentfiltering
 7. Overwegingen bij aankoop
 8. Juridische overwegingen bij toepassing contentfiltering
 9. Aanvullende informatie / evaluatie / download

Waarom contentfiltering als aanvulling op een firewall?

Een firewall is slechts een basisvoorziening voor het toestaan en verbieden van globaal Internet verkeer (de hoofdverkeersstromen). Deze verkeersoorten bestaan o.a. uit  browsen (HTTP), filetransfer (FTP), email (POP3, SMTP) e.d. Het meeste interactieve verkeer (Internet surfen) vindt plaats via HTTP. Een firewall staat hiervoor open. Een firewall biedt  onvoldoende bescherming indien websites met bepaalde inhoud (content) moeten worden geblokkeerd. Hiervoor biedt een web contentfilter een oplossing. Deze kan vaak ook geheel los worden geplaatst van een firewall.

De terugverdientijd van een web contentfilter is vaak minder dan een maand!

Een web contentfilter is een verfijning in het toestaan en verbieden van Internet gebruik. Een contentfilter kan beperkingen opleggen die de arbeidsproductie binnen organisaties waarborgt of herstelt. Een kort overzicht van de controlemogelijkheden:

 1. Blokkeren van sites met specifieke inhoud zoals: porno, vacatures, ringtones, vakantie, radio, nieuws, on-line kranten en vele meer.
 2. Gebruik Peer 2 Peer applicaties zoals Kazaa, bitlord, Limeware en Skype
 3. Chatting (ICQ, Yahoo, MSN e.d.)
 4. File downloads
 5. Dowload van bepaalde bestanden zoals muziek, video (MP3, AVI)
 6. Flash filmpjes

Verlies van arbeidsproductie door Internetgebruik?

Indien het verlies van arbeidsproductie één van uw zorgen is, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u web of Internet contentfiltering aanbieden die zich binnen enkele  weken terugverdient.

Alternatieven voor contentfiltering van Websense en Surfcontrol

Zoekt u betaalbare oplossingen voor Internet contentfiltering en een alternatief voor Websense of Surfcontrol, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Indicatie van de prijzen voor Internet contentfiltering

Onderstaande prijzen zijn een indicatie voor de aankoop van een 1000 user pack voor het eerste jaar. Dit betreft dan de basisversie. Mogelijk kunt u deze basisversie nog aanvullen met optionele filtering en rapportage modulen.

Websense - 15 US$ / user
Surfcontrol - 13 US$ / user
Sentian - 10 US$ / user

Deze kosten gelden dan voor het eerste jaar. Vaak krijgt u slechts een beperkte korting in de volgende jaren. Gaat u dan kijken naar de totale kosten over een aantal jaar (zie ook ons artikel TCO). Dan zult u versteld staan van deze kosten.

Wilt u de kosten van contentfiltering aanzienlijk reduceren?

Neem dan contact met ons op.

Contentfiltering voor scholen en educatieve organisaties

[School contentfilter] Scholen hebben vaak behoefte aan Internet of web contentfiltering. De provider biedt vaak geen content filter aan. Scholen zijn hierdoor genoodzaakt zelf de markt op te gaan om een content filter te laten installeren. Het aantal PC's / gebruikers kan al snel leiden tot hoge periodieke kosten. Abraxax biedt een aantal zeer concurrerende alternatieven voor Internet & web contentfilters. Binnenkort meer over contentfiltering voor scholen.

De voordelen van web contentfiltering

De voordelen van contentfiltering kort op een rijtje:

 1. Verbetering arbeidsproductie
 2. Beperking risico's van (spyware, virussen, malware)
 3. Beperking aansprakelijkheid (o.a. illegale software en auteursrechten)
 4. Beperking onnodig gebruik van ICT resources (systemen en mensen)

Overwegingen bij de aankoop

Er zijn diverse overwegen bij de aankoop van een Internet contentfilter. Een aantal hiervan zijn:

 1. Uitvoering: een plug-in of standalone (o.a. appliance).
 2. Bij plug-in: Welke routers/firewall's/proxies worden ondersteund
 3. Welke functionaliteit wordt geleverd en welke is optioneel verkrijgbaar?
 4. Welke performance wordt geleverd, onder welke omstandigheden?
 5. Kostenstructuur (aankoop, updates, aanvullende modulen)
 6. Gebruikte techniek: Pass-By of Pass-Through contentfiltering
 7. Whitelist, blacklist, blocklist, greylist en dynamische contentfiltering
 8. Integratie met bestaande infrastructuur zoals gebruik van Active Directory, LDAP, eDirectory, e.d.
 9. Licentievoorwaarden
 10. Beheer. Gebruikers zijn uitermate creatief om systemen te omzeilen. Soms is het zelfs een sport. Hoe eenvoudig is het om de web contentfilter zelf te beheren?

Een aardig voorbeeld van de problematiek mbt  traditionele URL contentfiltering op basis van blacklistsen whitelists: Surfcontrol heeft een blocklist van circa 12 miljoen adressen. Het aantal pagina's dat Google inmiddels heeft geindexeerd betreft meer dan 8 miljard.

Juridische overwegingen bij toepassing contentfiltering (downloads)

Controle van medewerkers heeft een aantal beperkingen en juridische consequenties. U vindt meer op de website van het college bescherming persoonsgegevens.

Hier treft u ook het document: "Goed werken in netwerken", ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN een studie over regels voor controle op e-mail en internetgebruik werknemers.

Over contentfiltering wordt vermeld: Maak verboden gebruik van Internet zoveel mogelijk softwarematig onmogelijk.

Deze sectie is onder review in verband met de bepalingen AVG (zie artikel AVG Advies)

Gerelateerde artikelen op deze website

 1. Informatiebeveiliging
 2. MKB firewall

Aanvullende informatie / evaluatie / download

Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.