Managed Network Access Control

Managed Network Access Control is veel meer dan een NAC oplossing en kan organisaties in grote mate ontlasten van een complex veelkoppig monster dat overal zijn kop opsteekt: MalWare, Virussen, applicatie performanceproblemen, netwerk performance problemen, ongewenste transacties, afgebroken transacties, enz.

 = De eerste winstpakker =

Network Access Control zonder agents en zonder upgrade van infrastructuur (switches)

Network Access Control is geen specifiek product of dienst, het is verzamelterm en vergelijkbaar met termen zoals vervoermiddel, auto of eten. Het gevolg is dat een NAC implementatie gedoemd is te mislukken als niet goed wordt gedefinieeerd wat met probeert te bereiken.

Veel software leverenciers vereisen allerlei software Agents (= licenties) en de hardware leveranciers vereisen een upgrade van de hardware. Deze hardware wordt in toenemende mate bepaald door software modulen die u geactiveerd dient te hebben om NAC mogelijk te maken. U voelt hem dus al aankomen, . . .  het kan kostbaar worden.

Voor veel organisaties is het invoeren en onderhouden van Network Access Control (NAC) een kostbare operatie. Na de invoering wordt het arbeidsintensiever (= meer beheerkosten), zeker bij een dynamische netwerkomgeving en blijkt dat niet alle gaten gedicht kunnen worden met de NAC oplossing die de leverancier heeft aangedragen. Het blijk een deeloplossing voor een veel groter probleem dat voortdurend complexer wordt en in omvang toeneemt. Het is DWEILEN met de KRAAN OPEN.

 

Een andere metafoor: De thuisklusser die telkens naar de Gamma, Formido of Karwei moet voor een aantal onderdelen omdat deze ontbreken. Elke thuisklusser herkent dit verschijnsel. Allerlei gereedschappen (tools) worden aangekocht om aanpassingen te kunnen maken. Deze tools moeten daarna weer worden opgeslagen in de te kleine garage. Dure tools worden slechts af en toe gebruikt. Waarom wordt het werk niet uitbesteed aan iemand die alle tools al heeft en voor een goede prijs de klus kan klaren?

Dit is ook de reden dat veel organisaties een groot aantal tools aankopen, ze zijn zoekende en lopen steeds achter de feiten aan, tools even gebruiken en dan weer verlaten. Steeds meer geld wordt geïnvesteerd in beveiliging die steeds minder effectief is, dat is de trend. Zie het artikel: Network Access Control NAC

Vanuit de business komt er steeds meer druk op de IT organisatie om inzage te krijgen in belangrijke aspecten van de business. Dit zijn o.a. responsetijden, aantal transacties, afgebroken transacties, mislukte transacties.

Bovengenoemde vragen komen niet uit het niets. Deze zijn ook allemaal gerelateerd aan de symptomen die duiden op onderliggende problemen.

Een IT organisatie die vreest dat zij de controle kwijt raken zoals bij een outsourcing traject hoeft niets te vrezen. De dienst Managed Networkd Access Control is een samenwerking tussen uw organisatie en de managed service provider en moet eigenlijk worden gezien en gelezen als Co-Managed Network Acces Control. Hiermee krijg een IT organisatie ontzettend veel inzage in hun netwerk zodat ze verder prementieven maatregelen kunnen nemen en niet bezig zijn met het bekende branden blussen.

Meer weten over Managed Network Access Control, waarbij u geen agents hoeft te installeren of the infrastructuur hoeft te upgraden, neem contact met ons op.

Tags: