Netwerk is traag

Een veel gehoorde kreet: "Het netwerk is traag"

Dit is helaas een hele algemene term en vage klacht. De eigenlijke klacht is: Een of meer applicaties of toepassingen zijn traag en men vermoedt dat dit het netwerk is. Is het netwerk werkelijk de oorzaak of moet dit ergens anders worden gezocht?

Onderwerpen in dit artikel:

 1. Mogelijke oorzaken van "Het netwerk is traag"
 2. Het stappenplan om de oorzaken op te sporen
 3. Neem contact met mij op ( geheel vrijblijvend )

 

U kunt direct vrijblijvend contact opnemen als u vragen heeft m.b.t. netwerk of applicatie performance problemen

Netwerk is traag

Om de oorzaak van deze klacht te onderzoeken is het belangrijk een aantal stappen door te nemen.

Mogelijke oorzaken van Netwerk is traag

Een netwerk bestaat vaak uit meerdere delen en componenten. Dit zijn onder andere:

 1. LAN
 2. WAN
 3. WiFi
 4. Switches, routers, firewalls, proxies, loadbalancers
 5. Bekabeling
 6. Third party netwerken zoals MPLS, straalverbindingen, radioverbindingen
 7. Managed services
 8. Internet

Gaat men kijken naar de applicatie (de applicatie is traag), dan komen de volgende componenten en functionele delen in beeld:

 1. Servers
 2. Virtuele servers (hosts)
 3. Dataopslag zoals SAN, NAS en DAS
 4. Operating systemen
 5. Anti-Virus
 6. Databases
 7. Fileservers
 8. Citrix en Terminal servers
 9. Cloud

Client gedeelte bij de eindgebruiker:

 1. Gebruik van Internet bwosers (IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari)
 2. Plug-ins
 3. Antivirus

 

In feite hebben we dus een hele set van componenten in de IT infrastructuur die iets (fout) kunnen doen. De configuratie van verschillende componenten kan ook grote invloed uitoefenen op de performance van applicaties. Hier kan men denken aan verkeerde of niet geheel juiste settings in o.a. firewall's, routers en switches.

Stappenplan opsporen Netwerk is traag

Zoals u ziet, het zijn nogal wat componenten die meespelen.

Fase 1: Om te kunnen beoordelen of het aan het netwerk ligt wordt vaak een monitoring systeem geplaatst die alle componenten en de performance hiervan in de gaten houdt. De volgende stap betreft de analyze van fouten, errors en verzadiging in het netwerk. Indien dit optreedt, dan dienen de veroorzakers te worden opgespoord. 

Fase 2: Indien de basis monitoring niets of onvoldoende oplevert, dan dient een volgende stap te worden genomen. De monitoring wordt uitgebreid waarbij meer informatie wordt verzameld. De informatie wordt gecorreleerd zodat de gebieden duidelijk worden waar verder moet worden gezocht.

Neem contact met mij op

De performance problemen zoals: "het netwerk is traag" kunnen veel oorzaken hebben. Het is belangrijk om de omgeving goed te kennen en deze te meten. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen zoadat we een beeld kunnen schetsen van uw situatie. Dit geeft u dan een  beeld van de probleemgebieden en onderzoeksmogelijkheden.