Packeteer

Packeteer - performanceverbetering van applicaties over WAN

Packeteer en PacketShaperDe meeste ICT verantwoordelijken en professionals zullen hebben gehoord van Packeteer en PacketShaper. Oplossingen voor "de bekende WAN problemen" zoals te weinig capaciteit en onvoorspelbare opstoppingen met applicatie performance problemen als gevolg. De beschikbare bandbreedte voor elke applicatie kan ook individueel worden gemanaged.

De mooie term die hiervoor wordt gebruikt is: Applicatie Performance Management.

De packeteer bestaat niet meer en is inmiddels ingehaald door andere technieken waarbij wij u inzage kunnen geven in het netwerkverkeer. Nadat u inzage eheft gekregen, kunt u verder door aanpassingen te doen. 

TIP (kostenbesparing):
Heeft u bandbreedte problemen of applicatie performance problemen gerelateerd aan het WAN, neem contact met ons op. We hebben op dit moment goede alternatieven voor Packeteer die aanzienlijk minder kosten en eenvoudiger te onderhouden zijn. De packeteer is namelijk behoorlijk verouderd.

We hebben een korte TCO berekening gedaan waarbij het blijkt dat de packeteer 250% tot 300% duurder is dan een alternatief dat wij kunnen bieden.

Prijzen PacketShaper en Packeteer

Wilt u een overzicht van de prijzen van PacketShaper en Packeteer, neem dan contact met ons op. Dit kan ook via ons contactformulier.

De werking van Packeteer

De apparatuur van Packeteer (sinds 2008 Blue Coat) wordt PacketShaper genoemd. PacketShaper deelt de beschikbare bandbreedte op in kanalen die kunnen worden toegekend aan een applicatie zodat deze een minimale bandbreedte ter beschikking hebben. Dit wordt Quality of Service (QoS) genoemd. Via snelheidscontrole/beperking van het verkeer wordt de bandbreedte geregeld. Dit controle mechanisme berust op TCP Rate Control (variabele window sizes).

Naast de indeling in kanalen en de snelheidsregulering kan compressie worden toegepast. Deze drie mechanismen vormen de belangrijkste componenten om de beschikbare bandbreedte te optimaliseren.

Overzicht van de PacketShapers van Packeteer (oude lijst)

PacketShaper overzicht van de modellen

Monitoring tools Packeteer en NetFlow

Packeteer biedt monitoring met Packeteer ReportCenter op de plaatsen waar zij is geïnstalleerd. In feite werkt zij daar als applicatie en traffic monitoring probe voor het WAN verkeer. Er is echter geen inzage in het gedrag van applicaties bij wijzigingen in de enterprise. Voorts ontbreekt nog het totaalplaatje. Zie het artikel NetFlow. Inmiddels biedt Packeteer mogelijkheden voor zogeheten NetFlow export. U kunt de data van Packeteer gebruiken in omgevingen waar u geen gebruik kunt maken van NetFlow exporterende apparatuur. Het wordt op deze wijze wel een kostbare NetFlow probe. Als u een NetFlow probe zoekt, neem dan contact met ons op voor enkele alternatieven.

Voordelen Packeteer

Packeteer positioneert zich als een oplossing voor de problematiek die direct voortvloeit uit toepassingen die goed werken in een locale situatie (LAN) maar problemen geven indien zij gebruik maken van een Wide Area Network (WAN). De gebruikers op afstand hebben in principe altijd te maken met één belangrijke beperking. Dat is de beschikbare bandbreedte.

Performance problemen kunnen vaak direct of deels worden opgelost door:

 1. Meer capaciteit van het WAN
 2. Met Packeteer (traffic shaping) of
 3. De Packeteer alternatieven, . . . . .

Ten opzichte van meer capaciteit zal de prijsstelling van Packeteer dusdanig zijn dat deze beter is dan een WAN capaciteitsuitbreiding en als bijproduct: het geeft inzage in het gebruik van het WAN. Kortom de keuze is snel gemaakt indien men deze vergelijkt met een capaciteitsuitbreiding. Inmiddels zijn er een aantal alternatieven op de markt die een betere prijs/kwaliteit kunnen bieden. Ook zijn er een aantal alternatieven die het probleem vanuit een ander gezichtsveld benaderen. Soms met verrassende resultaten.

Nadelen Packeteer

Packeteer biedt een aantal voordelen ten opzichte van een "blinde capaciteitsuitbreiding". Het is echter "een eerste generatie" van alternatieven t.o.v. de meest eenvoudige maar kostbare oplossing: een WAN met meer capaciteit.

Een ander punt van aandacht is de relatief hoge prijs ten opzichte van een aantal alternatieven. De prijs is opgebouwd uit een licentie voor monitoring en een licentie voor traffic shaping. Daarnaast dient u het beheer niet te vergeten. Hier kunnen de kosten ook ongemerkt oplopen. Er moet immers iemand zijn die verstand van zaken heeft en het netwerk instelt op de voortdurende wijzigingen in netwerkverkeer.

Als een van de eerste leveranciers die oplossingen boden en nu nog bieden voor het probleem van beperkte bandtbreedte zijn er vier belangrijke aspecten:

 1. Remmende voorsprong door een grote installed base
 2. Naar verhouding hoge prijzen t.o.v. de concurrenten

Door de toepassing van zogeheten appliances kunnen upgrades kostbaar worden. Packetshaper wordt geleverd als een "all in one" hardware box. Dit wordt in de ICT markt een appliance genoemd.
In een aantal situaties dient het probleem vanuit een ander gezichtsveld te worden benaderd

Aanvullende informatie en alternatieven Packeteer

Binnenkort in dit artikel:

 1. Parameters bij de dimensionering
 2. Packeteer alternatieven
 3. WAN performance optimalisatie

Links

Aanvullende informatie vindt u op de Packeteer website

PacketShapers staan te verstoffen in een hoekje

Wij hebben heel wat Packeteers (PacketShapers) zien staan die door de salesmensen als de oplossing naar binnen zijn geschoven en die vervolgens in een hoekje staan te verstoffen.Packeteer is één van de oplossingen om de performance over een WAN te verbeteren. PacketShaping moet dan wel mogelijk zijn. In een aantal situaties blijkt dit niet te kunnen en dienen andere oplossingen aangedragen te worden.

Diensten Abraxax mbt Packeteer

Of daadwerkelijk de performance van uw applicaties kan worden verbeterd hangt af van uw specifieke situatie . Abraxax neemt graag met u de mogelijkheden door waarbij u kunt kiezen uit een aantal strategische paden. Wij hebben een interessante menukaart met meer dan de drie hoofdschotels:

 1. WAN capaciteit uitbreiden
 2. Packeteer. PacketShaper en de alternatieven
 3. Compressie boxen
 4. Applicatieproblemen oplossen bij de applicatie performance problemen
 5. Architectuur aanpassen
 6. Gebruik stroomlijnen

Neem hiervoor contact met ons op.