PRTG in de Cloud

PRTG in de Cloud

Naast monitoring op locatie, zogeheten on-premise waarbij een implementatie op locatie van de klant plaatsvindt, is de vraag naar monitoring in de Cloud een algemene trend.
PRTG is een bekende speler op de markt waarbij traditioneel de implementatie plaatsvindt op locatie. Er is dus een server nodig met een Windows installatie en deze dient beheerd te worden. Veel organisaties hebben tijdelijk een monitoring oplossing nodig waarbij zij geen resources (mensen en middelen) op locatie willen hebben.

Voor die organisaties die een voorkeur hebben voor Paessler PRTG als monitoringsysteem biedt Abraxax: PRTG in de Cloud.

Andere monitoring systemen en de Cloud

Veel monitoringsystemen zijn nog niet geschikt (of niet optimaal) om vanuit de Cloud te opereren. Bij PRTG is dit wel mogelijk.
Heeft u behoefte aan systeem- en netwerk monitoring waarbij deze vanuit de Cloud moet werken, neem dan contact met ons op om uw eisen en wensen te bespreken.