Serverbeheer SCOM en de alternatieven

Serverbeheer SCOMApplicatie en Serverbeheer SCOM (en de alternatieven, tools voor ondersteuning van serverbeheer en applicatiebeheeer).

Geen tijd om verder te lezen en u wilt direct overgaan tot actie?

Neem contact met ons op voor het rapport "De alternatieven SCOM", editie april 2021.

De start van serverbeheer met SCOM

Microsoft Windows servers worden vaak niet of nauwelijks beheerd. Het beheer dat wordt gedaan is handmatig en wordt soms ondersteund met scripts. De scrips helpen de werkzaamheden te automatiseren. SCOM een product van Micrososft helpt hierbij door een framework aan te bieden. Omdat SCOM een gratis tool is, wordt hiermee vaak gestart. Het goed inregelen van SCOM is voor een kleine organisatie vaak een ware nachtmerrie. De kosten lopen op doordat mogelijk externe specialisten ingeschakeld moeten worden. Het aanpassen van SCOM monitoring vergt ook de noodzakelijke uitdagingen.

TIP: SCOM is een enterprise monitoring tool die minder geschikt is voor kleinere organisaties met beperkte resources. Naar schatting tot circa 400 Windows servers en beperte resources is het niet verstandig om SCOM te gebruiken. De winst zit vaak bij grotere aantallen servers en meerdere locaties.In elke situatie dient rekening te worden gehouden met het opzetten van dashboards. De kracht van monitoring zit vaak in de vereenvoudiging van complexe metingen waarbij duidelijke en eenvoudige dashboards snel de problemen laten zien.

Alternatieven SCOM monitoring

Werkt u met een klein team voor serverbeheer en applicatiebeheer, dan zijn er effectieve oplossingen die u binnen 1 week zichtbare resultaten laat zien met de juiste alarmering. U krijgt van ons een gratis advies welke alternatieven bij uw organisatie passen.

Neem contact met ons op voor het rapport "De alternatieven SCOM".

Aanbod server monitoring

Wij bieden een GRATIS Proof of Concept (POC) voor organisaties met pijnpunten in de monitoring van servers (AIX, Windows, Linux, Solaris) en database (mySQL, MS SQL en Oracle) en applicaties (o.a. SAP, )

De GRATIS POC geldt voor organisaties met minimaal 50 servers. Neem contact met ons op om dit aanbod nader te bespreken.

Serverbeheer index

De onderwerpen die in dit artikel aan de orde komen:

 1. Overzicht serverbeheer
 2. Reactief serverbeheer
 3. Tooltjes voor toegang, configuratie en inventarisatie
 4. Tools voor monitoring
 5. Pro-actief serverbeheer
 6. Diensten en producten servermonitoring en serverbeheer
 7. Alternatieven MS SCOM

Overzicht server beheer

Om een groot aantal servers te beheren dient uiteindelijk een vorm van monitoring te worden gekozen zodat informatie van de systemen en applicaties snel toegangkelijk in inzichtelijk worden.

Het server beheer betreft onder andere:

 1. Installatie van patches
 2. Controle van event en security logs
 3. Controle van alerts
 4. Controle van services en processen
 5. Starten en stoppen van services
 6. Meten van beschikbaarheid en capaciteit
 7. Trendanalyse en rapportage
 8. Inventarisatie van services processen en software
 9. Job en task scheduling
 10. Wijzigen van de applicatie en usersecurity
 11. Veiligstellen van de data
 12. Onderhouden van een disaster recovery plan en procedures

Reactief server beheer

Het periodiek doorlopen van alle event- en logfiles is tijdrovend en kostbaar. Vaak zal dit omwille van tijdgebrek achterwege worden gelaten. Dit type beheer kan worden aangemerkt als ad-hoc of reactief. Pas na een duidelijk waarneembaar probleem mbt de beschikbaarheid of performance zal actie worden ondernomen. Het duurt dan een tijdje voordat het probleem is gevonden en vervolgens kan deze (tijdelijk) worden gerepareerd. De tijdelijke afwezigheid van een systemen heeft een grote invloed op de TCO.

Beheertooltjes voor toegang, configuratie en inventarisatie

Systeem- en netwerkbeheerders zijn voortdurend op zoek naar tooltjes om hun drukke werkzaamheden te vereenvoudigen. Bekende low-cost toegangs-, inventarisatie- en configuratie tools zijn o.a. DameWare NT Utilities, Systemhound en Hyena. Deze tools maken het beheerders gemakkelijker om vanuit één plek toegang te krijgen tot de servers en wijzigingen uit te voeren. Als een low -cost solution (en beter dan niets) zijn deze tools niet te overtreffen. Ze helpen beheerders met een beperkt budget.

Tools voor service en proces monitoring

De services en processen die draaien op een server (windows en unix) kan men periodiek bekijken of men kan een tooltje gebruiken om automatisch de status van services en processen te monitoren. Eenvoudige controlefuncties zijn:

01. Is een service of proces actief?
02. Stuur een alert indien de service of het proces niet actief is
03. Starten van acties indien service of proces niet actief
03. Rapportages (omtrent gebruik resources)

Dergelijke monitoring is nog steeds reactief doch de down time wordt verkort waardoor de TCO kan worden verbeterd. Wil men pro -actief beheer en  een betere controle en rapportage, dan staat de organisatie op een gegeven moment voor de keuze: menscapaciteit uitbreiden, investeren in zwaardere beheertools of deels / geheel uitbesteden (outsourcen).

Pro-actief server beheer

Microsoft ziet server beheer als een interessante markt en is in 2005 gestart met de promotie van Microsoft Operations Manager ofwel MOM dat later (eind 2006) is omvetoverd tot SCOM. Er is inderdaad een grote markt aanwezig. Deze markt zit tussen "de tooltjes en point tools" enerzijds en de high end oplossingen zoals Tivoli, Openview, BMC en Unicenter anderzijds. SCOM positioneert zich als een pure Windows monitor (Windows Centric).

Eind 2006 heeft Microsoft MOM een drastische face lift gegeven waarbij de naam is gewijzigd in:

Microsoft Systems Center Operations Manager (SCOM).

MS SCOM is begin 2007 op de markt gekomen. De implementatie van MS SCOM vereist een goede voorbereiding en training.

Naast SCOM bestaan er nog andere server monitoring systemen die naast Windows servers ook Unix servers en databases monitoren. Hierover later meer in dit artikel.

Alternatieven Serverbeheer SCOM

Wij hebben een kort document samengesteld met een aantal alternatieven. Dit document kunt u opvragen door contact op te nemen.

De alternatieven van Microsoft SCOM lijken moeilijk maar ze zijn wel degelijk aanwezig en veel eenvoudiger en goedkoper dan u denkt. U denkt dat de leverancier (Microsoft) wel weet hoe zijn eigen softwaresystemen in elkaar zitten. Niets is minder waar.

Voorbeeld: IBM laat zicht bij zijn mainframe architectuur instrueren / adviseren door derde partijen. Intern heeft niemand het (onafhankelijke) overzicht om alle producten en onderlinge relaties (of vaak het ontbreken ervan) te overzien.

Veel producten en fabrikanten worden gekocht en dienen geintegreerd te worden. Vaak is dit een vorm van "Window dressing". De buitenkant lijkt hetzelfde maar onder de motorkap zit iets totaal anders. Alleen een echte specialist kan u hierbij van dienst zijn. Zie hier het belangrijkste punt bij netwerk management architecturen die bestaan uit "gekochte" producten. Deze worden vaak geintegreerd op uw kosten. Langdurige en kostbare consultancy is het gevolg. De kans op succes is klein en/of kortstondig.

In onderstaande figuur wordt een console getoond van een NOC overzicht (Netwerk Operations Center). Betreffende een overzicht van de servers en hun problemen.

Serverbeheer

SCOM is in feite een Windows eventlog collector en consolidator op basis van agents. In tegenstelling tot polling is een agent architectuur veel beter schaalbaar voor grotere organisaties. Indien we naar alternatieven kijken dan dient dit dus een event collector en consolidator te zijn die werkt op basis van agents.

Zijn er alternatieven voor SCOM? Jawel, we hebben er een aantal gevonden. Op basis van de eisen en wensen alsmede het beschikbare budget hebben we er een aantal voor u beschikbaar. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Wij bieden organisaties een GRATIS Proof of Concept waarbij we de nadruk leggen op de bestaande pijnpunten.

Diensten servermonitoring, serverbeheer en -management

Abraxax biedt een groot aantal producten en diensten op het vlak van netwerk en systeem management:

 1. U zoekt monitoring / management tools om uw servers te bewaken en te managen. U bent op zoek naar alternatieven voor Microsoft SCOM die aanzienlijk sneller, goedkoper en eenvoudiger zijn.
 2. U zoekt management systemen die heterogene omgevingen kunnen managen.
 3. Volledige monitoring en bewaking op afstand.
 4. Volledige bewaking op afstand met (remote) ondersteuning.

Een basisimplementatie binnen 5 dagen?

Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Tags: