Storage vervanging

Bij storage vervanging spelen een aantal belangrijke zaken. Dit zijn:

Storage vervanging

  1. Minimalisering van applicatie downtime.
  2. Reductie van overwerk.

Deze twee aspecten van de storage vervanging vormen een belangrijke kostenpost. Nu de vraag: Kan dit met een eenvoudige tool worden geminimaliseerd?
Het antwoord hierop is: JA (*)

Verdere kostenbesparingen bij storage vervanging of migratie

Bij de storage vervanging (of storage migratie) wordt vaak gekeken naar dezelfde leverancier om problemen te voorkomen. Bij een keuze van een andere leverancier dient deze leverancier kennis te hebben van de oude storage omgeving. Indien deze beperking wegvalt, dan wordt de keuzevrijheid van een nieuwe storage aanzienlijk groter.
 
Belangrijkste punten voor vervanging storage met lagere kosten:
  1. Voorwaarde: een slimme tool voor migratie van applicaties (servers) met gekoppelde dataopslag.
  2. Keuze van elke storage ongeacht leverancier.
  3. Reductie van migraiedoorlooptijden.
  4. Reductie van downtime.

Migratie tool voor vervanging van storage

De tool is een software agent die wordt geinstalleerd op een Windows host. De host heeft zijn gekoppelde storage (disken). Via een zogenaamde replicatie wordt een kloon gemaakt die op de andere omgeving (storage) werkt. Indien deze kloon klaar is, dan kan er een zoheten switch plaatsvinden. Na de switch dienen een beperkt aantal parameters aangepast te worden.

Het grote voordeel bij deze migratie is dat deze verplaatsing onafhankelijk is van de onderliggende infrastructuur. Het maakt niet uit of dit VMware, Microsoft Hyper-V, XEN, KVM of een ander virtualisatie platvorm is.

De tool kan ook worden gebruik om fysieke servers te migreren naar een ander hardware platvorm.

Meer weten

Meer weten over de kostenbesparingen bij storage migratie, neem even contact met ons op en we sturen u een volledige set van informatie.

 

(*) In een VMware omgeving zijn een paar opties om dit uit te voeren (Storage Migration). Hier dient men dan specifiek naar te kijken hoe lang het migrerren van een server kost. Stel dat de migratie 3 uur kost en de applicatie mag maar 30 minuten uit productie, dan dienen andere wegen gezocht te worden. Deze zijn altijd aanwezig.

Tags: