GDPR

GDPR advies

GDPRGDPR advies advies heeft direct betrekking op de Europese wet “General Data Protection Regulation” (GDPR). Deze wordt binnenkort van kracht. Dit vindt plaats op 25 mei 2018. De Nederlandse implementatie van deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tags: 

Toegangscontrole en toegangsbeveiliging

Toegangscontrole en toegangsbeveiliging is nodig om de fysieke beveiliging op een hoger niveau te brengen (denk hierbij ook aan de wettelijke verplichtingen zoals GDPR / AVG). Vaak zijn gebouwen en ruimten al beveiligd met een slot en voorzien van sleutelplan en / of portier. Hebben personen binnen een gebouw toegang nodig tot speciale ruimten, dan wordt vaak gebruik gemaakt van een sleutel, pas of codeslot.

Cookiewet onnozel en een drama

Dat de cookiewet onnozel en een drama is weet nagenoeg iedereen, meer kunnen we er echt niet van maken. Dit artikel is een review van 24 mei 2013. Dit naar aanleiding van de op handen zijnde privacywet GDPR die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

GDPR de cookiewet op steroïden

GDPR de cookiewet op steroïden maar dit is nog maar het begin voor organisaties die te maken krijgen met deze wet.

GDPR de cookiewet op steroïdenVeel organisaties hebben al gehoord van GDPR of AVG. Deze afkoringen staan voor respectievelijk General Data Protection Regulation en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet gaat in op 25 mei 2018.

Tags: 

Pagina's