IT Asset Management Software

IT Asset Management (afgekort ITAM) vormt een belangrijk onderdeel voor de gehele levenscyclus van aankoop tot de zogeheten "decomissioning" van apparatuur (hardware) en software.

Probleem: Het handmatig bijhouden van alle assets in een organsatie is een bijna onmogelijke taak vandaar dat er allerlei scanning tools zijn die deze assets kunnen vinden in het netwerk. Assets hebben een configuratie en hebben een relatie met andere assets.

~ Wilt u een IT asset management software tool proberen, neem dan contact met ons op. We kijken dan naar de passende oplossing ~

 

IT Asset Management Software

Onderwerpen in dit artikel:

 1. Wat is Asset Management
 2. Waarom is ITAM belangrijk, en de toepassingen
 3. IT Asset Management en de relatie tot CMDB
 4. Overzicht van IT Asset Management Software (ITAM Tools)
 5. Voorbeeld - ITAM in de woning
 6. Belangrijke gegevens bij ITAM

Wat is IT Asset Management?

IT Asset Management houdt niet in dat alle assets (Hardware en Software) worden bijgehouden in een levenscyclus logboek. Het is noodzakelijk om de belangrijkste assets in kaart te brengen en hier pragmatisch mee om te gaan. Daarna kan men een basis inventarisatie verder uitbouwen indien er de noodzaak voor is. Hierbij kan men denken aan licentie management en compliance.

Waarom is ITAM belangrijk, en de toepassingen

IT componenten vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke waarde in een organisatie. Het is dus belangrijk te weten waar deze componenten zijn en wat hun status is. Inzage in de status van deze componenten helpt onder andere bij het:

 1. Verlagen van risico's (business contingency planning)
 2. Kostenbesparingen (herstructureringen), vinden van ongebruikte assets
 3. Verbeteren van leveranciers management, (controle)
 4. Verhogen van beschikbaarheid (verlagen downtime)
 5. Compliance (licenties) en audit

Bij fusies en overnames is het belangrijk om te weten welke assets (en waar deze) aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de zogeheten organisatorische ontvlechtingen. 

Voor de CEO en CFO: Een samenhangende structuur van ÏTAM componenten" die de informatievoorzieningen ondersteunt heeft een directe impact op het maken van winst of verlies.

IT Asset Management levenscyclus

IT Asset Management en de relatie tot CMDB

De belangrijkste assets worden geregistreerd waarbij ook de onderlinge relaties tussen de assets worden vastgelegd. Indien men dit doet, dan zou men dit kunnen beschouwen als het opbouwen van de Configuration Management Data Base (CMDB). Zie ook het artikel een CMDB opzetten.

 

Werking van IT Asset Management tools

Wordt binnenkort verder ingevuld waarbij onder andere wordt besproken met of zonder agents.

 

Overzicht van IT Asset Management Software

Dit wordt binnenkort nader ingevuld. Wilt u nu al weten welke ITAM tools wij hebben om assets(alsmede software licenties) en gerelateerde configuraties te vinden, neem dan even contact op. Wij hebben diverse scanning tools die snel leiden tot een inventarisatie van zowel hardware, software en configuraties.

Voorbeeld 01 - ITAM en onze woning

ITAM is gerelateerd aan het opzetten van een CMDB. Voor het beheer van een grote IT omgeving is het echter belangrijk om functionele delen en domeinen te gaan benoemen. Doet men dat niet en er komt iemand op het idee om alles te gaan inventariseren, dan zit hier een hele grote berg werk aan te komen waar men waarschijnlijk niets mee gaat doen. Het proces van ITAM dient dus pragmatisch te worden aangepakt. Wij nemen even de relatie van ITAM en de woning waar je in woont. 

De woning is een gegeven, je hebt niet de volledige configuratie van hoe deze is opgebouwd. Het casco huis wordt gezien als een gegeven en kan worden benoemd als één asset: de woning. Deze woning heeft wel een heleboel kenmerken maar de componenten worden niet verder benoemd. Informatie van de woning is op te vragen bij het kadaster. Vaak is informatie (bij nieuwe woningen) beschikbaar in een prospectus. 

Met dit voorbeeld wordt duidelijk dat niet alle informatie in één repository kan worden opgeslagen. Een beter beeld van een object (asset) wordt gevormd door meerdere informatielagen (of datasets) te combineren. 

Voorbeeld 02 - Asset Management en beperking risico's

Asset Management is niet gerelateerd aan IT. De principes van Asset Management kunnen van andere diciplines worden afgekeken.

Een actuele situatie betreft de flatbrand in Londen (Grenfell Tower) waarbij 79 mensen omkwamen (het exacte aantal is nog onbekend). De reden van de snelle verspreiding van brand betrof gebruik van gevelplaten gemaakt van multiplex en polystyreen (goedkoop isolatiemateriaal).

Hier kan Asset Management een bijdrage leveren aan het reduceren van risico's.

Belangrijke gegevens bij ITAM

Gaat men even uit van een inventarisatie van assets, dan zijn er een aantal parameters die mensen in een organisatie zouden willen weten. Dit zijn onder andere:

 1. Benoeming en classificatie (wat is het?)
 2. Kenmerken (o.a. serienummer, type, enz)
 3. Wie onderhoudt de gegevens (het beheerdomein)
 4. Aankoop / installatiedatum / garantie 
 5. Unieke asset code
 6. Waarde (en afschrijving)
 7. Locatie van de asset
 8. Onderhoudsstatus
 9. Onderhoudscontract (ingangsdatum en einddatum)
 10. Historische incidenten 

IT Asset Management Advies

IT Asset Management is een proces. Om dit proces goed in te richten zijn tools noodzakelijk. Deze tools worden door mensen gehanteerd. Mensen die samenwerken zorgen ervoor dat de juiste informatie eenvoudig toegankelijk is voor de personen die deze informatie nodig hebben.

In dit traject is het mogelijk om Abraxax in te schakelen advies IT Asset Management waarbij de praktische kant wordt bekeken waardoor snel meerwaarde wordt verkregen.

Het proces dat hierbij wordt gehanteerd is de Nautilus Methode (binnenkort meer over deze methode).

Tags: