Kabel management software

Kabel management software en kabel patchmanagement software (hoe zijn de kabels gepached) is noodzakelijk om structureel de beschikbaarheid van  systemen te borgen. Ook helpt het bij het reduceren van het arbeidsintensieve werk met spreadsheets.

Neem contact met ons op als u een grotere omgeving heeft en u zoekt een centraal systeem om patchkasten, patches en apparatuur structureel in kaart te brengen en te houden. Ons systeem is geschikt voor single user. Er is ook een multi-user versie beschikbaar. Visio tekeningen worden automatisch gegenereerd <lees meer>

Industrie in infrastructuur: Voor het documenteren van kabels en andere (pijp)leidingen (voor o.a. gas, vloeistoffen, energie, e.d.), wegen, bruggen, enz. neem contact met ons op omdat de algehele principes kunnen worden gerepresenteerd in de software.

Probleemstelling / huidige situatie

Kabel Management Software is noodzakelijkEr zijn in principe 4 typen organisties

 1. De bekabeling lijkt lichtelijk chaotisch (of is chaotisch).
 2. De bekabeling ziet er goed uit maar men weet niet hoe deze exact is aangesloten.
 3. Alles wordt netjes bijgehouden met spreadsheets (dit is arbeidsintensief).
 4. Men houdt alles strikt bij met behulp van speciale software en strikte wijzigingen en procedures.

Hieronder wordt een oplosssing beschreven die voor alle typen organisaties in gebruik kan worden genomen. 

Veel organisaties weten onvoldoende of niet hoe de bekabeling van apparatuur in datacenters, patchruimtes en technische ruimtes (o.a. MER en SER) is aangesloten en hoe deze is gepatched. Bij een project wordt alles vaak netjes opgeleverd maar na verloop van tijd ziet een patchkast er minder overzichtelijk uit. Ook indien een patchkast in het begin overzichtelijk is, dan is het heel goed mogelijk dat men niet weet hoe de bekabeling is aangesloten.

Bij elk project moet opnieuw een site survey worden gehouden om te kijken hoe apparatuur verwijderd en nieuwe apparatuur aangesloten moet gaan worden. Past de nieuwe apparatuur in de 19 inch kast? Is er voldoende koeling? Is er voldoende stroom? Een business impact analyse is al helemaal ondenkbaar.

Elke poging om de kabelverbindingen en de opstelling van apparatuur in racks (19 inch kasten) handmatig bij te houden met de bekende spreadsheets wordt op termijn onhoudbaar. Het gevolg: opnieuw een site survey voor een inventarisatie en storingen die langer duren. Omdat de situatie onoverzichtelijk is wordt er regelmatig een kabeltje bijgeprikt op een vrije poort of iemand haalt het verkeerde kabeltje eruit.

Is dit een bekende situatie voor u en heeft u meer dan 150 apparaten en meerdere locaties?

Eisen en wensen kabel management software

Kabel management software - Spreadsheet's zijn arbeidsintensiefOm de werkdruk van documenteren te reducerren alsmede de fouten in spreadsheets is het wenselijk om software tools voor kabelmanagement te gebruiken die helpen om alles in kaart te brengen. Een eenvoudig eisenpakket kabel management omvat de volgende punten:

 1. Vastleggen van de huidige situatie van de bekabeling in patchkasten en apparatuur.
 2. Controle over de wijzigingen van bekabeling.
 3. Inzichtelijk maken van vloerplannen (floorplan) met een overzicht van de racks.
 4. Visualiseren van de confiugratie.
 5. Planning en projectmangement: reserveringen in racks e.d. vastleggen.
 6. Toegankelijk maken van deze configuratie voor diverse delen van de organisatie zodat projectplanning en probleemisolatie eenvoudiger wordt.
 7. Rapportages over de confiugraties (o.a. geef mij alle server racks en indeling van de VMware hosts).
 8. Audit (wie heeft welk item gewijzigd).
 9. Import en export mogelijkheden.
 10. Koppeling met een Configuration Management DataBase CMDB (of beter nog, het is een onderdeel of functie van deze database).
 11. Genereren van diverse visio diagrammen uit de configuratie.
 12. Multi-user
 13. Web

Note: het spreadsheet plaatje is ironisch bedoeld en afgeleid uit een wiskundige rotatie ref: (http://www.rationalsys.com/366dec2.html)

 

Kabel Management Software

Er zijn in feite een aantal mogelijkheden om kabels / systemen en aansluitingen te documenteren

 1. Spreadsheets
 2. Een specialisale tool die dit bijhoudt.
 3. Een zwaardere tool die eenvoudig kan worden gekoppeld met andere management systemen (o.a. netwerk monitoring en management)

Oplossingen kabel management software

Natuurlijk zijn er oplossingen beschikbaar waarbij kabelmanagement een stukje verder gaat dan de bekende arbeidsintensieve spreadsheets. Met speciale software kan de configuratie eenvoudig worden gedocumenteerd en bijgehouden. Deze configuratie is inzichtelijk te maken voor diverse functionele delen en mensen binnen een organisatie.

Er zijn tools die in feite een uitgebreid tekenpakket zijn. Hierbij worden units / objecten geplaatst in bijvoorbeeld een racks. Hier zit dan ook direct de beperking.

De software die Abraxax in portfolio heeft genomen gaat een stapje verder en voldoet aan de eisen en wensen zoals hierboven beschreven. Wilt u een demo / korte presentatie? Neem dan contact met ons op.