Kostenreductie ICT pragmatisch bekeken

ICT Kostenreductie met een pragmatische insteek

Kostenreductie ICT

Kostenbeperking en kostenreductie binnen de ICT blijft voor veel organisaties een ongrijpbaar iets. Vaak is er geen tijd om zaken uit te zoeken. Vergelijk het maar met: we blijven bijbouwen en reparaties uitvoeren maar sommige gebouwen worden niet meer gebruikt terwijl andere gebouwen veel onderhoud vergen.

Beperking van kosten of kostenreductie is pas mogelijk indien duidelijk is hoe de huidige kosten liggen en welke waarde dit de organisatie geeft. Met andere woorden: Welke functionele delen bieden waarde voor de organisatie. En vice versa, welke niet. Vervolgens kan een traject worden gestart waarbij de kosten structureel kunnen worden geanalyseerd en gereduceerd. Hierbij kan het TCO model met of zonder inzet van quick scan's helpen.

Meer weten over pragmatische kostenreductie binnen ICT, schrijf u in op onze lijst: <Kostenreductie ICT>

Van reactief kosten besparen naar proactief kosten besparen is een andere mindset. Reactief kosten besparen is vaak een paniekreactie die lijdt tot nog meer kosten.

Als de kosten heel eenvoudig inzichtelijk kunnen worden gemaakt met behulp van diagrammen, dan gaat er een nieuwe wereld open om de juiste beslissingen te nemen.

Binnenkort:

Kostenreductie zonder poespas. Gewoon Keep It Simple Stupid (KISS). Algemeen toepasbaar voor alle diciplines.

Case 1: Kostenreductie door een vervangingstraject.

Case 2: Kostenreductie door consolidatie.

Case 3: Kostenreductie door flexibilisering.

Case 4: Kostenreductie door schadebeperking.

Case 5: Afhandeling e-mail en webformulieren.

Schrijf u in op onze distributielijst: Kostenreductie

Stappenplan kostenreductie ICT

Een goede analyse van de kosten vormt de basis voor een structurele kostenreductie. Het stappenplan is als volgt:

 1. Maak een overzicht van alle kosten (over meerdere jaren)
 2. Benoem de ICT diensten die u krijgt (o.a. standaard PC, training, applicaties, telefonie, e-mail etc.)
 3. Verdeel de kosten over de ICT services
 4. Verfijn de services (o.a. applicaties)
 5. Gebruik verschillende kentallen om de kosten per service aan te kunnen duiden (dit zijn o.a. het aantal PC's per locatie en het aantal gebruikers per applicatie)
 6. Voer een vergelijk uit met andere organisaties (benchmarking)
 7. Identificeer de financiële knelpunten (services met een kostprijs boven de norm in de markt)
 8. Stel prioriteiten
 9. Stel een plan op om de knelpunten te verhelpen

Strategisch plan ICT

De kostenanalyse kan verschillende knelpunten blootleggen. Dit kan o.a. leiden tot het aanpassen (indien beschikbaar) of opstellen van een strategisch plan ICT. Dit plan omvat o.a. de volgende punten:

 1. Standaardisatie van het producten- en dienstenportfolio
 2. Welke services zelf doen en welke uitbesteden.
 3. Gebruik van nieuwe technologieën die kostenreductie mogelijk maken.
 4. Budgettering ICT (meerjarenplan)
 5. Risico's van bestaande en nieuwe projecten
 6. Informatiebeveiliging: Kostenpost of verzekering?

ICT kostenreductie met quick scans

Op basis van de eerste indruk kunnen quick scans worden ingezet om de kosten efficiency in kaart te brengen van delen van de ICT die de laatste jaren meer dan evenredig in kosten zijn gestegen.

Gerelateerde artikelen

 1. Kostenreductie helpdesk
 2. Kostenreductie MKB (ERP voor het MKB)
 3. Shared Service Center opzetten

Diensten Abraxax

Abraxax helpt organisaties bij het structureel reduceren van de ICT kosten. Hierbij worden verschillende instrumenten ingezet zoals quick scans, TCO modeling, opstellen strategisch plan en praktische oplossingen die een meetbare ROI hebben. Een aantal diensten bieden wij aan op basis van No Cure No Pay. Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking.