Kostenreductie ICT

In deze sectie een overzicht van mogelijkheden om kosten te besparen binnen de ICT. Kostenbesparingen worden vaak inzichtelijk door een QuickScan uit te voeren.

Single Sign On

De term Single-Sign-On wordt vaak afgekort als SSO. Ook komt men de term Enterprise Single Sign On (ESSO) of Enterprise Password Manager tegen.

Single-Sign-On wordt gebruikt binnen grotere organisaties om een gebruiker toegang te geven tot verschillende computer systemen / applicaties zonder dat hiervoor op vele systemen verschillende user accounts en passwords gecreëerd dienen te worden. Single Sign On (SSO)

Inkoop ICT

Inkoop ICT is een lastige klus voor inkopers (vaak ook een technische component). Toch kunt u al snel al gauw 8.000 euro of meer op jaarbasis besparen door éénmalig gebruik te maken van ons advies (second opinion ICT) bij uw voornemen om een contract te verlengen of nieuw contract af te sluiten op het gebied van ICT.

Optimalisatie beschikbaarheid

Optimalisatie beschikbaarheid is in feite kostenreductie.

De beschikbaarheid speelt een grote rol bij de TCO van een service (*1). Indien de beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd zal dit bijdragen tot een ICT kostenreductie.

Duidelijke afspraken omtrent beschikbaarheid worden gemaakt middels een af te stemmen SLA (zie opzetten SLA).

In dit artikel ligt de focus op IT maar de optimalisatie van beschikbaarheid kan eenvoudig naar een aandere omgeving worden gebracht.

Kostenreductie Helpdesk

De helpdesk vormt voortdurend een aandachtpunt waarbij kosten en service goed in balans dienen te zijn. Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% van de werkzaamheden gerelateerd zijn aan het beheren van useraccounts en resetten van passwords.

Kostenreductie ICT pragmatisch bekeken

ICT Kostenreductie met een pragmatische insteek

Kostenreductie ICT

Kostenbeperking en kostenreductie binnen de ICT blijft voor veel organisaties een ongrijpbaar iets. Vaak is er geen tijd om zaken uit te zoeken. Vergelijk het maar met: we blijven bijbouwen en reparaties uitvoeren maar sommige gebouwen worden niet meer gebruikt terwijl andere gebouwen veel onderhoud vergen.

Pagina's