Netwerk performance problemen

Netwerk performance problemen LAN of WAN
"Het netwerk is traag", "Hij doet het niet"

Een veel gehoorde kreet die ICT afdelingen te horen krijgen: "Hij doet het niet" of "Het netwerk is traag". Als dit een incidentele melding is dan belandt deze mogelijk op de grote stapel van netwerk performance problemen. Zijn er meerdere meldingen, dan dient er gestructureerd gezocht te worden naar het probleem. Dit kan o.a. liggen aan de PC of desktop van de gebruikers, de applicatie waarmee de gebruikers problemen ondervinden, de onderliggende netwerken (LAN, WAN, Wireless) of de databases waarvan gebruik wordt gemaakt.

Netwerk performance problemen - een nadere analyse

Netwerk performance problemen - een nader onderzoekDe netwerk performance problemen die de gebruikers ondervinden dienen te worden vertaald naar een mogelijk probleem in één of meer delen van de infrastructuur zoals hierboven genoemd. De analyse van dit probleem kan "eenvoudig" worden gestart door het netwerkverkeer  op de probleemlocaties te analyseren met een netwerk sniffer, protocol analyzer of packet decoder . Op basis hiervan kunnen andere problemen worden uitgesloten en kan verder worden ingezoomd op het daadwerkelijke probleem. Op basis van een gedegen onderzoek kunnen vervolgens de juiste oplossingen worden voorgedragen. De nalyse met een packet decoder of sniffer is arbeidsintensief en men dient het probleem dan al ingekaderd te hebben. Een top down benadering is verstandiger als het een vage problemen zijn. Voor een goede analyse moeten zaken ook worden uitgesloten zodat de energie kan worden gestoken in die dalen waar het probleem echt zit.

LAN performance problemen

Ook bij LAN performance problemen dient men eerst een goede analyse uit te voeren. De problemen treden nooit spontaan op. Er is altijd een patroon te achterhalen. Op basis van dit patroon wordt getracht de veroorzaker(s) op te sporen. Een performance probleem kan ook een gevolg zijn van een security of beveiligings probleem die nog niet is opgemerkt.

WAN performance problemen

Bij WAN performance problemen spelen meerdere factoren een rol. De belangrijkste factor is dat de bandbreedte veelal beperkt is. Vergroting van de capaciteit is echter niet altijd noodzakelijk. Het kan zijn dat dat bepaalde applicaties kunnen worden gewijzigd zodat deze het WAN verkeer op een ander tijdstip gebruiken. Ook hier is nader onderzoek noodzakelijk zodat inzicht wordt verkregen in het gebruik van de WAN verbindingen. Om inzage te krijgen in het verkeer kunnen we een meting bij u uitvoeren.

WAN Performance problemen zijn o.a. te verwachten indien u gebruik maakt van netwerk backup, VoIP, Citrix, ERP, CRM en CIFS.

Ervaart u WAN performance problemen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen in een aantal situaties een oplossing bieden binnen één week.

WLAN performance problemen

De Wireles LAN of WLAN performance problemen vormen een verhaal apart. Deze problemen gaan verder omdat hier de omgeving (gebouw, muren, deuren, andere WLAN access points) en de algehele beveiliging een grote rol spelen. Ook BlueTooth devices, GSM en lokaal opgestelde magnetrons hebben invloed. Zonder professionele analyse en diagnose tools alsmede training en ervaring zult u deze performance problemen niet kunnen traceren. Heeft u zelf grote aantallen Access Points en wilt u zelf de diagnose doen, dan kunt u gebruik maken van AirMagnet producten. Zij bieden een scala aan WLAN analyzers en tools voor Planning, Monitoring en Security compliance.

VoIP performance problemen

De toepassing van VoIP neemt toe. Hiermee ook de problemen die kunnen optreden. De apparatuur waar VoIP "doorheen loopt" biedt leveranciers een nieuwe uitdaging. Traditionele telefonie is getransformeerd naar VoIP en maakt nu gebruik van swiches, WLAN en routers mogelijk gecombineerd met andere data stromen. De beheerders en architecten van netwerken hebben er nu een uitdaging bij gekregen: Hoe integreer en beheer ik VoIP netwerken in mijn huidige / nieuwe infrastructuur?

Server performance problemen

Problemen die zich bij servers voordoen kunnen vaak al voortijdig worden waargenomen indien men de juistesysteem monitoring tools heeft geimplementeerd. Op basis van standaard instellingen, base load en trends kan men inschatten wanneer een server problemen gaat geven. Is een hoge beschikbaarheid vereist, dan kan men overwegen om voorzieningen te treffen zoals clustering of failover <zie het artikel server clustering>.

Applicatie Performance Problemen

Het zal duidelijk zijn dat ook applicaties hinder kunnen ondervinden bij gebruik van een "shared" netwerk infrastructuur. Dit probleem wordt versterkt bij beperkte bandbreedte. Lees meer over applicatie performance problemen en de beschikbare oplossingen. Er zijn een heel scale aan kritische bedrijfsapplicaties. Dit zijn onder andere: SAP, Oracle, VoIP, Citrix, CRM en ERP. Mobiele gebruikers en telewerkers zijn een bijzondere groep omdat zij vaak te maken hebben met toepassingen die extra beveiligingsmaatregelen vereisen zoals VPN, encryptie en SSL. De uitdaging hoe kan ik deze gebruikers performance garanties geven?

Leveranciers verwijzen naar elkaar

Indien u problemen heeft en de leverancier wil geen tijd steken in de oplossing van uw probleem, dan is de eenvoudigste "truuk" te verwijzen naar de andere leveranciers. Kortom de bal is terug bij u en u dient de andere leveranciers te overtuigen van het feit dat uw ene leverancier alles goed heeft gedaan. U heeft dus een probleem dat niet snel zal worden opgelost. Dit probleem is alom bekend en staat bekend als "finger pointing". U kunt dit probleem snel oplossen door Abraxax in te schakelen. Als onafhankelijke partij doen wij een analyse die het probleem duidelijk in kaart brengt en u vervolgens argumenten geeft waarmee u uw leveranciers kunt aansporen om het probleem snel op te lossen.

Uitbreiden van netwerk capaciteit is vaak onnodig

Vaak worden de performance problemen geaccepteerd en op basis van vermoedens worden delen van de ICT infrastructuur uitgebreid. Dit verbetert dan de performance van dat deel van de infrastructuur maar lost de onderliggende problemen niet op. De netwerk performance problemen vertonen veel gelijkenis met verkeersopstoppingen in het wegennet. Deze gelijkenis kan men ook gebruiken om problemen op te lossen.

Voordelen van een goede probleemanalyse:

 1. LAN of WAN capaciteit behoeft niet uitgebreid te worden.
 2. Inzage in de werkelijke verkeersstromen op het netwerk.
 3. Latente problemen komen boven water.
 4. Kostenbesparingen door isolatie van de problemen.
 5. De werkelijke problemen kunnen worden opgelost.
 6. Gefundeerde onderbouwing voor een investering en capaciteitsuitbreiding.

Netwerk performance monitoring tools

Bij de analyse van de netwerk performance problemen zijn de juiste analyse tools onontbeerlijk. Veel organisaties beschikken niet over deze analyse tools omdat zij te duur of te complex zijn. Voor een analyse wordt dan een partij ingehuurd die de analyse uitvoert.

Gerelateerde artikelen performance problemen

 1. Netwerk Monitoring
 2. Citrix Performance Problemen
 3. Netflow
 4. Applicatie performance problemen
 5. Packeteer - WAN applicatie performance management
 6. WAN performance optimalisatie
 7. Server Monitoring
 8. Backup performance problemen
 9. Environmental, temperatuur en vochtigheids monitoring

Dienstverlening Abraxax

Abraxax helpt u bij een structurele analyse van uw performance problemen. U voorkomt dat u onnodig kosten moet maken voor uitbreidingen die slechts een deel van het probleem oplossen. U krijgt o.a. inzicht betreffende de applicaties die het meest gebruik maken van uw infrastructuur. Wilt u geheel vrijblijvend een afspraak, neem dan contact met ons op.