Optimalisatie beschikbaarheid

Optimalisatie beschikbaarheid is in feite kostenreductie.

De beschikbaarheid speelt een grote rol bij de TCO van een service (*1). Indien de beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd zal dit bijdragen tot een ICT kostenreductie.

Duidelijke afspraken omtrent beschikbaarheid worden gemaakt middels een af te stemmen SLA (zie opzetten SLA).

In dit artikel ligt de focus op IT maar de optimalisatie van beschikbaarheid kan eenvoudig naar een aandere omgeving worden gebracht.

Voorbeeld 1: Bij de NS worden bussen ingezet indien de trein niet beschikbaar is. Dit verhoogt de kosten bij de serviceprovider, de NS. Uiteindelijk zal dit de consument weer in rekening worden gebracht. Een monopolist heeft hierdoor de gelegenheid om u te straffen voor een slechte service.

Voorbeeld 2: Gartner rapporteert dat de gemiddelde inkomstenderving voor een organisatie US$108.000,- per uur is voor kritieke services (mission crititical applications).

De beschikbaarheid kan worden geoptimaliseerd door:

  1. De juiste metingen en monitoring uit te voeren
  2. De reparatietijden te reduceren door een snelle foutdiagnose
  3. Redundantie aan te brengen bij kritische systemen

Op basis van de metingen en monitoring kunnen trends, performance en het werkelijke gebruik worden bepaald. De rapportages worden gebruikt voor capaciteitsplanning en aanpassing van de service level agreements (SLA).

Een correcte diagnose bepaalt de reparatietijd en de kosten. Een verkeerde diagnose leidt tot een investering die het probleem niet oplost. Proactief beheer speelt hierbij een grote rol. < zie ook het artikel server beheer >.

Redundante systemen zijn er in diverse gradaties. Bij computersystemen kan men in zijn eenvoudigste vorm denken aan een dubbele power supply of RAID. Fail-over en clustering van servers wordt toegepast bij kritieke servers waarbij de service een zeer hoge beschikbaarheid dient te hebben. <zie ook het artikel cluster server >

Menselijke factor is knelpunt bij optimalisatie beschikbaarheid

De toenemende complexiteit van systemen heeft tot gevolg dat het langer duurt voordat een probleem gevonden is.  De toename van deze complexiteit wordt mede veroorzaakt door technische implementaties van <zie ook informatiebeveiliging>.

De meeste systemen produceren allerhande logfiles en gegevens die kunnen worden gebruikt. Helaas zit deze informatie in verschillende systemen. Het periodiek nalopen van deze ruwe informatie is tijdrovend en geeft geen management informatie. Consolidatie van informatie is belangrijk. Ondersteuning van geautomatiseerde systemen die informatie verzamelen, deze consolideren in heldere rapportages en tijdig waarschuwen bij belangrijke zaken zullen de operationele kosten reduceren en de beschikbaarheid verhogen.

(*1) In deze website worden de termen systeem, service en dienstverlening door elkaar gebruikt waarmee hetzelfde wordt bedoeld indien wordt gesproken over TCO.