Server Virtualisatie

Server Virtualisatie voor de reductie van TCO

Virtualisatie[update april 2013]
We zitten nu in de tweede fase van virtualisatie. Zoals VMware het noemt, er is een private Cloud en een Public Cloud. We zien nu een verschuiving naar de Virtual Private Public Cloud. Hier is voor de early adopters nog een behoorlijke winst te behalen. Heeft u interesse hou dit voor u uitpakt, neem contact met ons op.

Server virtualisatie vormt een belangrijke technologie bij het reduceren van kosten binnen ICT infrastructuren. Heeft u veel servers die een aanzienlijk deel van uw (budget)ruimte innemen, dan biedt server virtualisatie een belangrijk pad voor de reductie van uw ICT kosten. Bij de toepassing van server virtualisatie krijgt u een aantal "kadootjes" die zijn vruchten afwerpen op de korte termijn.

Er zijn een aantal producten op de markt die virtuele PC's of servers kunnen maken. In het algemeen blijft men hierbij wel spreken van server virtualisatie.

 1. Microsoft Hyper-V
 2. VMware met diverse virtualisatieproducten en klassen
 3. Virtuozzo
 4. XEN
 5. UML
 6. Solaris Zones
 7. Parallels

Wat is nu precies virtualisatie? Een vergelijk  met de normale wereld

Simpel gezegd: Virtualisatie is te vergelijken met een pagagiersbus.
Virtualisatie is niets anders dan het delen van resources (een gemeenschappelijk platform) en u laten geloven dat u een volledig eigen platform heeft. In de normale wereld zou men dit als volgt kunnen vergelijken: Stel iedereen rijdt in een grote bus (vaak alleen), deze bus is lastig te parkeren, verbruikt veel energie heeft veel odnerhoud nodig, je moet de bus zelf vaak besturen, enz (de bus is eigenlijk de veel te grote computer). Nu hebben ze veel busgebruikers in één bus gestopt zodat de kosten enorm omlaag gaan en de pagagiers komen toch waar ze moeten zijn. De analogie gaat verder want aan de bus wordt nog steeds stevig gesleuteld door de fabrikanten (groter, sneller, meer pagagiers, pagagiers die geen lange afstanden moeten maken komen in een andere bus enz.)

Virtualsatie in de ICT gaat verder, enkele voorbeelden:

 1. Virtual Private Servers
 2. Virtual Private Networks
 3. Virtual Servers
 4. Virtuele applicaties
 5. Virtueel geheugen
 6. Virtuele disk

U heeft slechts een beetje fantasie nodig om te bedenken wat u nog meer aan zou kunnen bieden of af kan nemen als virtuele service. Marketing technisch zit de verkoper (aanbieder) aan de goede kant want hij verkoopt "iets" dat meer opbrengt dan de echte waarde. Hij wordt slechts tegengehouden door de concurrentie.

Bent u een integrator (intern of extern) dan verkoopt u een virtuele omgeving die goedkoper is dan een werkelijke omgeving zodat u "het hoofd boven water houdt" in deze concurrentiestrijd. Niet alle aanbieders (providers) vertellen u echter dat u een virtuele omgeving krijgt. De virtuele omgeving gedraagt zich tenslotte net zoals een echte.

Voorbeeld:

Vergelijk virtualisatie met een auto die slechts voor 5% wordt gebruikt. Wat kan ik met deze auto doen om de vaste kosten te recupereren?

 1. Time sharing
 2. Pooling
 3. Verhuur

Dit zijn allemaal termen die gerelateerd kunnen worden met virtualisatie.

Een virtuele omgeving (gemeenschappelijk platform met afscherming) dekt dezelfde behoefte als een "dedicated" platform. Dit echter tegen lagere kosten.

De architectuur alleen bepaalt niet de toekomst

Het is altijd goed om de achtergronden te weten van de gebruikte producten. Hiermee kan men vaak voorspellen of men te maken heeft met een technology push, technology lock in, open standaard of defacto standaard. Een aantal van deze indicatoren geven aan of de technologie over 5 tot 10 jaar nog bestaat en deze bepaalt ook de toekomstige prijsontwikkeling.

Een technologie die nu voordelen oplevert kan, vergeleken met een andere technologie, op termijn toch veel duurder uitpakken. Een aardig voorbeeld is de keuze tussen Token Ring en Ethernet. Beide waren ze better dan traditioneel coax, toch heeft tokenring het niet gered. Waarom?

De trends in virtualisatie

Er is een algemene trend in gang gezet om te gaan virtualiseren. Deze omvat verschillende functionele delen uit de ICT archiectuur:

 1. Virtuele netwerken (o.a. VLAN, VPN)
 2. Virtuele switches
 3. Virtuele servers
 4. Virtuele opslag (storage)
 5. Software virtualisatie
 6. Cloud computing
 7. Virtuele desktops

In principe komt het neer op het opzetten van een gedecentraliseerde autonome omgeving die gebruik maakt van verschillende gedeelde (shared) resources. De resources hebben een economy of scale (veel capaciteit en mogelijkheden) gekregen waarbij deze resources eenvoudig kan worden gedeeld met anderen.

Kosten van Server Virtualisatie

Bij server virtualisatie dient met goed naar de kosten te kijken. Gratis virtualisatie lijkt goedkoop maar heeft een aantal beperkingen (o.a. beheertools). De betaalde virtualisatie oplossingen kunnen behoorlijk complex worden en de licentiestructuur is een vak apart. U denkt een goedkope auto aan te kopen maar het blijkt dat een band vervangen u een kapitaal kost.

Gratis Server Virtualisatie

Inmiddels zijn VMware (EMC), Microsoft en XEN (Citrix) stevig met elkaar in concurrentie. Zij bieden allemaal gratis versies. Wat nu goedkoop lijkt is straks duurder, wat nu duur is, is straks gratis. De markt blijven volgen is een absolute noodzaak.

Virtuele Servers en (data)opslag systemen

Indien men servers gaat virtualiseren, dan komen er meerdere Virtuele Servers op één server node. Maximale flexibiliteit wordt verkregen door gebruik te maken van een shared storage oplossing. Hiermee kan dan eenvoudig de diskcapaciteit van een (virtuele) server worden uitgebreid. Er zit een prijskaartje aan de toepassing van shared storage systemen(SAN). Kijkt men hier kritisch naar, dan kunnen hier ook grote prijsverschillen worden geconstateerd.

Links

 1. Server virtualisatie in het MKB
 2. Cloud computing (actuele trends in IT)
 3. Shared Storage oplossingen met ISCSI