Temperatuurbewaking

Temperatuurbewaking en temperatuurregistratie volgens HACCP

Bij de opslag en transport van levensmiddelen vormt een afwijking in de gewenste temperatuur (en luchtvochtigheid) een risico. Goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking is hierbij van groot belang.

Automatische temperatuurbewaking en temperatuurregistratie op afstand is in een groot aantal situaties gewenst.

Wat doet een automatisch temperatuurregistratie systeem?

 1. Neemt periodiek de temperatuurwaarde (en o.a. luchtvochtigheid) op en legt deze waarden vast in een electronisch bestand
 2. Biedt rapportages (uur, dag, week, maand, jaar)
 3. Biedt uitgebreide alarmering via e-mail, sms indien de drempelwaarden worden overschreden
 4. Maakt trends duidelijk. Deze trends bieden o.a. aanwijzingen dat ergens in de koeling een probleem aan het ontstaan is. Dit is dus een preventieve vorm waarbij men het kleine probleem kan verhelpen voordat dit zich uit tot een echt probleem

Op basis van een goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking kan men de juiste maatregelen treffen zodat dit een bijdrage levert tot de algehele kwaliteitsbewaking binnen de voedselketen.

Temperatuurbewaking helpt u bij het voorkomen en reduceren van:

 1. Omzetverlies
 2. Productbederf
 3. Aansprakelijkheid

Wat is HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points. Dit is een risico-analyse van kritieke controlepunten in het productieproces. Implementatie van HACCP gaat verder. HACCP bestaat uit zeven stappen:

 1. Uitvoering van een risico-analyse (Hazards Analysis).
 2. Identificeer de kritieke controlepunten (Control Point).
 3. Stel de normen vast voor de kritieke waarden/limieten.
 4. Ontwikkel een controle systeem voor beheersing van de kritische controlepunten.
 5. Bepaal de gepaste correctieve acties (automatisch of procedureel).
 6. Hou alle gegevens accuraat bij.
 7. Verifieer of het systeem blijft werken, en pas deze indien nodig aan.

Gerelateerde artikelen

 1. Temperatuurregistratie.
 2. Temperatuurmonitoring.

Neem contact met ons op voor aanvullende informatie en de mogelijkheden van een systeem voor temperatuurbewaking en temperatuurregistratie.