Temperatuur monitoring

Temperatuurbewaking

Temperatuurbewaking en temperatuurregistratie volgens HACCP

Bij de opslag en transport van levensmiddelen vormt een afwijking in de gewenste temperatuur (en luchtvochtigheid) een risico. Goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking is hierbij van groot belang.

Automatische temperatuurbewaking en temperatuurregistratie op afstand is in een groot aantal situaties gewenst.

Wat doet een automatisch temperatuurregistratie systeem?