Temperatuurregistratie

Temperatuurregistratie - een overzicht

In een groot aantal situaties is het wenselijk of zelfs (wettelijk) verplicht om de temperatuur te registreren en te bewaken.

Daarnaast zijn er andere parameters die u zou kunnen registreren en bewaken. We noemen er een paar:

 1. Relatieve Luchtvochtigheid
 2. Lage temperaturen (beneden -50 graden Celsius)
 3. Luchtdruk
 4. Licht
 5. Kooldioxide
 6. Koolmonoxide

De diverse systemen en mogelijkheden

Bij systemen voor temperatuurregistratie zijn de volgende systemen mogelijk:

 1. Automatische registratie
 2. Automatische registratie met centrale opslag in een computersysteem
 3. Real-time registratie met centrale opslag in een computersysteem

Deze systemen kunnen worden uitgebreidt met:

 1. Alarmering (via e-mail, sms, akoestisch, e.d.)
 2. Aansturen en aanschakelen van apparaten (airconditioning, stroomaggregaat, licht, zonneluifel, e.d.) bij overschrijding van de ingestelde waarden

Real-time temperatuurregistratie

Het uitlezen door een centraal management systeem kan via een eenvoudig programma of via een geavanceerd management systeem (zie o.a. netwerk monitoring voor ICT toepassingen)

Dit management systeem kan:

 1. Trends meten en deze historisch waarden weergeven in grafieken tbv rapportages
 2. Alarmen genereren bij het overschrijven van drempelwaarden
 3. Alarmen afgeven bij overschrijden van trends
 4. Automatisch acties starten

Dataloggers en datalogging

Indien geen realtime registratie, bewaking en alarmering nodig is, dan kan gebruik worden gemaakt vanzogeheten datalogging en dataloggers. Deze apparaten registreren de gewenste parameters. Het nadeel is dat deze handmatig uitgelezen dienen te wordenvoor verdere verwerking in een computersysteem. Het voordeel daarentegen is dat dataloggers goedkoper zijn dan de real-time registratie systemen.  Andere voordelen van dataloggers zijn:

 1. Geen voedingsspanning nodig.
 2. Toepassing in diverse omgevingen (chemisch, water, e.d.)
 3. Mobiel
 4. Zeer kleine uitvoeringen beschikbaar

Temperatuurbewaking,  management en alarmering

De temperatuurmeter (temperatuursensor of probe) dient gekoppeld te worden aan een systeem dat alarmen kan genereren of trends kan bewaken. Het uitlezen van de probes wordt ondersteunt door een "kastje" dat een interface vormt met de sensor of probe. Dit kastje kan zelfstandig opereren of op verschillende manieren worden aangesloten en interfacen (communiceren) met een centraal bewakingssysteem. Dit kan o.a. via:

 1. uitlezen SNMP (MIB)
 2. versturen van SNMP traps
 3. een ingebouwde webserver (HTTP)
 4. RS-232
 5. telnet
 6. versturen van e-mail via SMTP
 7. versturen van SMS

Probes en temperatuurprobes

Er zijn verschillende probes (sensoren) beschikbaar. De trent is dat deze direct worden aangesloten op een speciale unit (SensorUnit) in een computernetwerk. De waarden kunnen op afstand worden uitgelezen of worden bekeken via een ingebouwde webserver.

Uitvoeringen probes en sensoren

De probe of sensor bepaalt welke omgevingswaarden worden gemeten. De probes zijn er in verschillende uitvoeringen:

 1. Lengte
 2. Normale of zware (industriële) uitvoering
 3. Multiprobe (één sensor voor bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur)
 4. Het bereik van het meetgebied. Er zijn ook temperatuur probes voor hele lage temperaturen.

Kosten van een temperatuurregistratiesysteem

De kosten van een systeem voor temperatuurregistratie hangt af van een aantal factoren:

 1. Beschikbaarheid of noodzaak van 220 Volt (voedingsspanning)
 2. Wens voor Real-Time automatische registratie, bewaking en alarmering in tegenstelling tot alleen registratie (automatische logging)
 3. De sensoren (normale temperatuur, hoge temperatuur, lage temperatuur)
 4. Uitvoering van de sensor (heavy duty, beschermd tegen corrosie, chemische stoffen, e.d.)
 5. Het aantal ruimten en de afstand tussen deze ruimten
 6. Nauwkeurigheid en frequentie van de meting
 7. Noodzaak voor bekabeling en draadloos netrwerk
 8. Omgeving waar temperatuur gemeten dient te worden (in een vloeistof, chemisch, onder water, etc.)

Toepassingen temperatuurbewaking HACCP

Temperatuurbewaking en temperatuurregistratie is noodzakelijk bij opslag en transport van levensmiddelen. Een van de normen (richtlijnen) waarbij temperatuur bewaking essentieel is betreft HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een proces van risicobeheersing, (risicomanagement) die men eenvoudig kan beschrijven. Afwijkingen in temperatuur en luchtvochtigheid zijn belangrijke risico's bij de opslag en het transport van levensmiddelen.

De gehele voorraad kan worden afgeschreven of men kan aansprakelijk worden gesteld indien men niet kan aantonen dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Ook hier gelden de algemene principes van risicomanagement met een risicoanalyse, deze maken ook deel uit van disaster recovery planning (uiteraard met als doel: het voorkomen van disasters of het beperken van schade) .

Toepassingen vochtigheid en temperatuur bewaking

De toepassingen zijn voornamelijk te vinden in:

 1. Informatie Technologie (computer ruimtes, 19inch racks, UPS, voltage)
 2. Levensmiddelen / voedsel bereiding, opslag en transport
 3. Zorgsector, ziekenhuizen, laboratoria, bloedbanken
 4. Kwaliteitsbewaking, audit en compliance

Gerelateerde artikelen

 1. Zie verder het artikel HACCP temperatuurbewaking
 2. en temperatuurmonitoring.

Aankoop luchtvochtigheids- of temperatuurbewaking systeem

Abraxax biedt een aantal systemen waarmee u environmental variabelen zoals waterlekkage, voedingsspanning, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur kunt registreren en bewaken. Ook kunnen we dit integreren in een bestaande netwerk management omgeving (o.a. Tivoli, HP OpenView, Nagios, Unicenter, WhatsUp Gold, Host Monitor, ipMonitor, SNMPc, Intellipool en SolarWinds). Neem hiervoor contact met ons op.