VMware ESX en ESXi server

VMware ESX en ESXiVMware ESX (*) zoals dit product in 2001 op de markt kwam is de grote aanleiding en stimulans geweest van server virtualisatie en kostenreductie zoals we dit heden ten dagen (anno 2013) kennen. Het heeft tevens mede de basis gevormd voor alle ontwikkelingen op het gebied van Software as a Service (SaaS) en Cloud. Virtualisatie is inmiddels zo algemeen geworden dat dit voor kleine bedrijven met slechts een paar servers rendabel is geworden om VMware of een andere virtualisatie methodiek toe te passen.

Virtualisatie is mogelijk in diverse smaken: Private Cloud, Public Cloud en Virtual Private Cloud. We zitten nu in de tweede fase van virtualisatie.

Historie

Server virtualisatie op basis van VMware ESX werd in het begin (2001 tot 2006) alleen ingezet bij grote organisaties. Er kwamen andere leveranciers van server virtualisatie producten zoals Virtuozzo  (SWsoft nu parallels), Microsoft, XEN en anderen. In december 2009 was de laatste update van VMware ESX server. Dit was versie 3.5; In datzelfde jaar (mei 2009) is ook VMware ESX 4.0 (genaamd vSphere) uitgekomen. In versie 4.x waren zowel de ESX als ESXi architectuur te gebruiken. Vanaf versie 5.0 kan men alleen nog ESXi gebruiken.

ESX en ESXi, de verschillen

De VMware ESX architectuur is inmiddels (bijna) vervangen door ESXi. Kenmerken van zowel de ESX als ESXi architectuur is dat deze software direct op de kale machine wordt geïnstalleerd. Dit wordt "bare metal" genoemd. Hierna worden de gast operating systemen geïnstalleerd.

Het belangrijkste verschil tussen ESX en ESXi is dat de bij EXSi de management tools en consoles losgekoppeld zijn van de server. Bij ESXi moet je los een VMware client installeren om de server te kunnen managen. Voor grotere aantallenESXi nodes wordt vCenter aangeraden. Hieronder zijn twee figuren waarin ESX en ESXi (vSphere) worden getoond.

VMware ESX

VMware ESXi vSphere

Waarom ESXi

De officiële reden voor ESXi was dat het dan mogelik was om meer Gast operating systemen op één hardware node (ESXi node) te laten draaien maar de werkelijk reden was dat er een versie moest komen die gratis was. De druk op de virtualisatiemarkt (o.a. door Microsoft) was erg groot geworden. De virtualisatie software van Microsoft was immers gratis. VMware heeft toen een gratis versie op de markt gebracht genaamd ESXi (zeg maar een gestripte versie van ESX) die men later kon aankleden (upgrade noodzakelijk) met allerlei management tools (Client, vCenter, vMotion enz). Dit was natuurlijk niet de alleen de reden omreden om ESXi te ontwikkelen, het krachtveld bij de doorontwikkeling en marktpositie van VMware producten is enorm groot. VMware was al langer bezig de architectuur van ESX te veranderen en heeft omwille van marktontwikkelingen en concurrentie besloten de core versie ESXi gratis beschikbaar te stellen. Later heeft de gratis versie VMware ESXi de naam gekregen van vSphere Hypervisor.

De vrijgave van ESXi is vergelijkbaar met het OpenSource ontwikkelingsmodel: er is een community versie op de markt. Voor support, aanvullende functionaliteit en aanvullende management gereedschappen moet worden betaald,

Toepassing van VMware ESX en ESXi

Vmware ESX server vindt toepassing bij de consolidatie van kritische servers. Door de eliminatie van een host OS draait de virtuele server via de VMware layer direct op de fysieke server (de zogeheten bare metal implementatie). Problemen en afhankelijkheden van een host OS zoals bij VMware server worden hierdoor uitgesloten.

VMware ESX - de gast servers

Diverse gast systemen worden ondersteund. Dit zijn diverse vormen van Windows, Linux en Novell. Daarnaast wordt FreeBSD ondersteund.

VMware ESX en disaster recovery

VMware ESX kan worden ingezet als disaster recovery oplossing in een lokale omgeving. Indien men een uitwijklocatie gebruikt, dan is het niet mogelijk om direct over te schakelen met VMware. Er zijn wel mogelijkheden om dat met third party tools en software te realiseren.

ESXi Server

(*) VMware ESX Server heeft een opvolger genaamd ESXi. Deze biedt aanzienlijke verbeteringen en is gratis. Een upgrade van vSphere is eenvoudig. Wilt u serieus gebruik maken van VMware of een vervangingstraject, vraag ons een concurrerende offerte!