MKB

Hosted VoIP

Hosted VoIP is primair bedoeld voor organisaties met maximaal 20 tot 25 toestelaansluitingen per vestiging.

Hosted VoIP heeft voordelen en nadelen

De voordelen:

  1. Geen telefooncentrale op locatie.
  2. Eenvoudig thuiswerken.
  3. Zeer veel functionaliteit die vrij kostbaar is met een telefooncentrale op uw locatie.

De nadelen:

Tags: 

MKB Thuiswerken

MKB thuiswerken en telewerken

Thuiswerken_MKB_s250.gif

(en afdelingen van grotere organisaties)

Het MKB heeft een groot concurrentievoordeel ten opzichte van grote bedrijven en dat is thuiswerken. Bij grote bedrijven moet er eerst een hele administratieve molen in gang worden gezet. Dit beslisproces is bij het MKB aanzienlijk korter.

Tags: 

Pagina's