VoIP

VoIP gaat langzaam de bestaande telefonie op basis van analoog en ISDN vervangen. Hieronder treft u een overzicht van onze artikelen gepubliceerd over VoIP.

Voor het MKB tot 25 gebruikers per vestiging bieden we hosted VoIP. Voor grotere vestigingen bieden we advies op het gebied van VoIP. Met name in relatie tot de gebouwinfrasturctuur (bekabeling), migraties, performance, beveiliging en leverancier selectie.

VoIP Advies

VOIP, IP telefonie, Internet telefonie

Een kort overzicht over VOIP, het ontstaan, de ontwikkelingen en de huidige toepassingen voor zowel de zakelijke- als consumentenmarkt. Wilt u geheel vrijblijvend VoIP advies (neem contact met ons op).

Update januari 2016: Er is een update van dit artikel genaamd VoIP advies 2016

VoIP advies 2016

VOIP advies , IP telefonie en Internet telefonie in 2016

Een kort overzicht over VOIP, het ontstaan, de ontwikkelingen en de toepassingen voor zowel de zakelijke- als consumentenmarkt. Wilt u geheel vrijblijvend advies (neem contact met ons op).

VoIP WIFI problemen

Veel organisaties hebben een WIFI netwerk of denken eraan om dit in de organisatie te implementeren. Hierbij wordt soms ook SIP of VoIP over Wifi toegepast omdat dit technisch leuk lijkt (of uw leverancier biedt het aan). In de praktijk kan het behoorlijk tegenvallen als VoIP of SIP verkeer over een WIFI netwerk moet gaan lopen. 

Kort door de bocht: VoIP over WIFI kan goed werken maar daarvoor moet vaak diep in de buidel worden getast. Wordt er ergens een concessie gedaan, dan is dit vaak het begin van veel storingen en irritatie bij gebruikers.

Tags: 

DECT advies MKB

In het MKB segment is behoefte aan betrouwbare mobiele communicatie met lage kosten. Hier zijn diverse mogelijkheden om dit te realiseren. Toch is het uitzoeken van alle mogelijkheden en de beperkingen en heel gedoe. Voor organisaties die "geen buil" willen vallen hebben we een rapport opgesteld dat een overzicht geeft van de (on)mogelijkheden. Dit rapport wordt voor u op maat gemaakt. Dit doen we volgens hetzelfde principe als onze SLA dienstverlening.

Tags: 

Gespreksopname VoIP

De VoIP gespreksopname nader bekeken

VoIP gespreksopnameTelefoongesprekken opnemen blijft voor een aantal organisties belangrijk. Nu VoIP steeds meer wordt toegepast dient de gespreksopname apparatuur ook VoIP gesprekken op te kunnen nemen. Technisch is dit iets lastiger om te realiseren dan de traditionele methoden zoals analoge of ISDN lijnen. Bij de VoIP gespreksopname wordt onderscheid gemaakt tussen:

Tags: 

VoIP problemen

VoIP problemenNaarmate organisaties meer overstappen op VoIP zullen er meer problemen met de kwaliteit van de telefoongesprekken ontstaan. Als het probleem er eenmaal is, dan kan het zoeken naar de oorzaak erg kostbaar worden.

Abraxax heeft een aantal eenvoudige analysemogelijkheden en oplossingen in portfolio.

Tags: 

Hosted VoIP

Hosted VoIP is primair bedoeld voor organisaties met maximaal 20 tot 25 toestelaansluitingen per vestiging.

Hosted VoIP heeft voordelen en nadelen

De voordelen:

  1. Geen telefooncentrale op locatie.
  2. Eenvoudig thuiswerken.
  3. Zeer veel functionaliteit die vrij kostbaar is met een telefooncentrale op uw locatie.

De nadelen:

Tags: 

Telefooncentrale

Een nieuwe telefooncentrale voor optimale communicatie en bereikbaarheid

Telkens als u gaat verhuizen, onvoldoende functionaliteit of capaciteit in de bestaande telefooncentrale blijkt te hebben zal u gaan zoeken naar alternatieven.

Kan het efficiënter, kan het goedkoper en met VoIP?     Zie ook VoIP Advies

Met een goede telefooncentrale die correct is geconfigureerd zult u op de lange termijn kosten besparen en uw telefonische bereikbaarheid vergroten.

Pagina's