TCO

TCO - Total Cost of Ownership

Een veel gehoorde afkorting binnen de Informatie en Communicatie Technologie is TCO, Total Cost of Ownership.  Hij wordt veel gebruikt bij het aanprijzen van diensten of producten: Gegarandeerde verlaging van uw TCO!  of Kostenreductie van ICT met TCO.

Het is een mooi woord voor de totale kosten levenscyclus (aankoop, project, installatie, exploitatie en verwijdering). Door snel een rekensommetje te maken en enkele aannamen te doen kan dan worden berekend wat de kosten zijn. Deze kan dan worden teruggevoerd per eenheid. Dit werkt prima voor eenvoudige systemen maar zodra er een belangrijke component IT exploitatie en beschikbaarheid bij komt, dan wordt dit een iets complexere berekening.

TCO is een veel gebruikt "marketing BUZZ word". Als Key Performance Indicator (KPI) in management stuurprogramma's is het nagenoeg onbruikbaar omdat het niet eenvoudig (real time) te berekenen is. In principe is de TCO methode een post mortum analyse van een investering die al gedaan is waarbij de patiënt (de investering en al zijn gerelateerde kosten) in de levenseindfase zit of reeds is overleden. Post mortum is dan een berekening mogelijk (mits alles goed is bijgehouden) van de totale kosten die zijn gemaakt in de levencyclus.

Wil men stuurinformatie verkrijgen, dan is het benoemen van Key Performance Indicatoren (KPI's) en deze daadwerkelijk meten en rapporteren, een veel betere benadering. Met een goede SLA tussen de leverancier en de dienstverlener is heel veel winst te behalen (lees hierover meer: opzetten SLA)

Feit uit de praktijk binnen de IT: Een kleine wijziging in een uit bestede (ge-outsourcde) enterprise WAN omgeving zou de klant ruim 1,2 Miljoen euro kosten. Dit had voorkomen kunnen worden door heel duidelijk goede afspraken te maken (SLA met KPI's). In een aantal situaties worden dergelijke wijzigingen niet gedaan en worden de  applicatieperformance problemen die optreden nader onderzocht door dure tools (via een ander investeringkanaal) aan te kopen die een beetje inzage geven maar het probleem niet oplossen.

Tags: