BCP dashboard voor ICT Managers

BCP dashboard voor ICT Managers

Samenvatting

Business Continuity Planning Dashboard

ICT Managers hebben behoefte aan een dashboard waarbij zij in een oogopslag zien hoe business applicaties het doen. Garanties betreffende applicatieperformance en beschikbaarheid zijn alleen mogelijk als er een actuele inventarisatie is van de applicaties en de afhankelijkheden van de onderliggende infrastructuur. VMware speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Omdat geen goede en actuele inzage aanwezig is zijn sommige kritische applicaties niet beschermd en loopt de organisatie onbewust een risico. Met de juiste tools is snel inzage en awareness te verkrijgen betreffende de beschikbaarheid en de actuele risico’s van kritische bedrijfsapplicaties.

Meer over dit onderwerp en de dienstverlening Business Continuity Planning?
Neem contact met ons op of schrijf in op onze distributielijst: http://eepurl.com/L5OEj

Het dilemma bij applicatie performanceproblemen en de beschikbaarheid

Applicatie performanceproblemen duren vaak lang voordat zij kunnen worden opgelost. Dit komt omdat er geen goed en actueel inzicht is hoe de (kritische) bedrijfsapplicaties over de infrastructuur zijn verdeeld.
Er zit een (behoorlijk) gat tussen de bedrijfsdoelstellingen en ondersteunende bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van applicaties en het management (o.a. operationeel beheer) van ICT infrastructuren. Als een applicatie niet goed functioneert, dan dienen de ICT professionals het op te lossen. Het ontbreekt ICT professionals echter aan de juiste middelen om applicaties inzichtelijk te maken hoe zij over de infrastructuur zijn verdeeld.

De juiste investeringen zijn lastig

Investeren in een Disaster Recovery Plan en Business Contingency is lastig omdat er geen goede “mapping” bestaat tussen de applicaties en de onderliggende infrastructuur.
Het handmatig in kaart brengen van deze applicaties en de verdeling over de infrastructuur is arbeidsintensief en veroudert snel.
Dit onderdeel valt binnen het kader van Bussiness Contingency Planning (BCP) en Business Continuity Planning. Zonder goede mapping is het lastig om te bepalen waar veranderingen in de infrastructuur moeten worden gedaan om de beschikbaarheid en performance te garanderen en verbeteringen aan te brengen. Verder is het een risico om nieuwe applicaties of systemen in gebruik te nemen omdat men niet weet wat de gevolgen zijn.

Virtualisatie en de keerzijde

Virtualisatie (o.a. VMware) heeft alles makkelijker gemaakt. De zogeheten “workloads” kunnen snel worden verplaatst en het biedt mogelijkheden voor verhoging van de systeembeschikbaarheid. Dit zegt echter nog niets over beschikbaarheid en performance van applicaties. Applicaties worden steeds complexer en zijn mede door virtualisatie verdeeld over meerdere virtuele systemen, virtuele switches en virtuele storage omgevingen.

Ideaalbeeld: Status per Business Service

Business Service DashboardPer Business Service dienen status en performance indicatoren aanwezig te zijn die de afhankelijkheden van andere systemen in kaart brengt en onderhoudt, het liefts real time. Pas dan zijn de risico’s goed in te schatten (de zwakste schakel in de keten). Kosteneffectief bijsturen en aanpassen wordt hierdoor aanzienlijk eenvoudiger.

Risico’s bij snelle wijzigingen in de infrastructuur

De infrastructuur wijzigt snel en een kleine verandering kan grote gevolgen hebben waardoor kritische bedrijfsapplicaties ernstige performanceproblemen kunnen ondervinden die lastig zijn op te sporen. We hebben in toenemende mate te maken met gedistribueerde applicatie componenten verdeeld over meerdere delen van de infrastructuur zoals Virtualisatie hosts, virtuele systemen, VLAN’s, Cloud, SOA, Webservers, fysieke servers, databases, API’s en meer. De communicatie tussen software applicatie componenten is lastig in kaart te brengen.

Onderstaande figuur geeft aan van welke systemen een applicatie afhankelijk kan zijn. Dit wordt gedaan met een zogeheten 360 graden scan van de applicatie.

Applicatie afhankelijkheden ICT infrastructuur

Applicatieafhankelijkheid


Eenvoudige risico-inventarisatie en awareness

Een “HeatMap” toont snel aan waar de grootste risico’s zijn. Hiermee wordt het mogelijk om effectief bij te sturen om de bedrijfsdoelstellingen te volgen.

BCP dashboard voor ICT Managers- Applicatie HeatMap
Een Applicatie HeatMap

Zonder de juiste hulpmiddelen is het voor ICT professionals en architecten onmogelijk om de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen te volgen.

Kostenbesparingen

Pas indien applicaties goed in kaart worden gebracht met een HeatMap en de juiste stappen worden gevolgd dan kan een traject worden gestart waarbij een correcte beschikbaarheid wordt gedefinieerd en afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat men zeer effectief kan investeren in een hogere beschikbaarheid van applicaties en de onderliggende systemen.

Investeren daar waar het de meeste aantoonbare baat heeft

Over het algemeen hebben de ICT mensen goede controle over de afzonderlijke ICT blokken. Sommige organisaties gaan daarbij pragmatisch te werk. Een performance of beschikbaarheidsprobleem zit vaak niet in de gekozen ICT componenten maar in de configuratie en samenhang. Goede tools helpen bij het in kaart brengen (en houden) van de juiste configuratie en samenhang.

Wat is financieel een grotere strop voor een organisatie?

1. Ongepland down of
2. Een permanente slechte applicatieperformance die de kritische bedrijfsprocessen ondersteunen.

Meer over downtime versus applicatie performance problemen

Meer informatie

Meer over dit onderwerp en de dienstverlening Business Continuity Planning, Applicatie Performance Problemen?
Neem contact met ons op of schrijf in op onze distributielijst: http://eepurl.com/L5OEj