Disaster Recovery Plan

Neverfail clustering

Neverfail - clustering, hoge beschikbaarheid en disaster recovery voor Windows servers en applicaties.

 

De software van Neverfail wordt toegepast om de beschikbaarheid van Microsoft Windows servers en applicaties te vergroten. De software kan op verschillende momenten worden ingezet om de kosten en projectdoorlooptijden te reduceren en de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te vergroten (zie ook ons artikel over TCO).

Het probleem van backup

Het probleem van backup is dat het wordt onderschat, zowel in complexiteit als kosten.

Backup en restore wordt nog steeds onderschat

Het probleem van backup de alternatievenBack-up en restore van data wordt in een groot aantal organisaties nog steeds onderschat. Het gevolg is dat men denkt dat alles wel geregeld is en altijd een beroep kan worden gedaan op de back-up van de data. Niets is minder waar.

Veeam

Veeam is een softwarefabrikant die zich richt op back-up en restore van data op een breed vlak van IT. In het kader van Disaster Recovery (DR) en Business Contingency (BC) is Abraxax VeeamPro partner en past dit in het portfolio 

Pagina's