Disaster Recovery Plan

Het probleem van backup

Het probleem van backup is dat het wordt onderschat, zowel in complexiteit als kosten.

Backup en restore wordt nog steeds onderschat

Het probleem van backup de alternatievenBack-up en restore van data wordt in een groot aantal organisaties nog steeds onderschat. Het gevolg is dat men denkt dat alles wel geregeld is en altijd een beroep kan worden gedaan op de back-up van de data. Niets is minder waar.

Veeam

Veeam is een softwarefabrikant die zich richt op back-up en restore van data op een breed vlak van IT. In het kader van Disaster Recovery (DR) en Business Contingency (BC) is Abraxax VeeamPro partner en past dit in het portfolio 

Backup as a Service voor MKB en MSP

Backup as a Service (afgekort als BaaS) is een concept waarbij een aantal nieuwe technieken worden gecombineerd waarbij nieuwe Clouddiensten worden opgezet. De essentie van Back-up as a Service is dat naast een normale data back-up (een dataset) ook volledige systeem images in de Cloud geplaatst kunnen worden. Deze kunnen dan vervolgens, bij een probleem, worden teruggezet volgens vooraf afgesproken hersteltijden en prijzen.

Back-up as a Service is bijzonder interessant voor het MKB omdat dit een groot aantal voordelen biedt zoals:

Pagina's