Disaster Recovery Plan

Het probleem van backup

Het probleem van backup is dat het wordt onderschat, zowel in complexiteit als kosten.

Backup en restore wordt nog steeds onderschat

Het probleem van backup de alternatievenBack-up en restore van data wordt in een groot aantal organisaties nog steeds onderschat. Het gevolg is dat men denkt dat alles wel geregeld is en altijd een beroep kan worden gedaan op de back-up van de data. Niets is minder waar.

Veeam

Veeam is een softwarefabrikant die zich richt op back-up en restore van data op een breed vlak van IT. In het kader van Disaster Recovery (DR) en Business Contingency (BC) is Abraxax VeeamPro partner en past dit in het portfolio 

Backup as a Service voor MKB en MSP

Backup as a Service (afgekort als BaaS) is een concept waarbij een aantal nieuwe technieken worden gecombineerd waarbij nieuwe Clouddiensten worden opgezet. De essentie van Back-up as a Service is dat naast een normale data back-up (een dataset) ook volledige systeem images in de Cloud geplaatst kunnen worden. Deze kunnen dan vervolgens, bij een probleem, worden teruggezet volgens vooraf afgesproken hersteltijden en prijzen.

Back-up as a Service is bijzonder interessant voor het MKB omdat dit een groot aantal voordelen biedt zoals:

Cluster Server

Cluster server, Windows server hoge beschikbaarheid, failover en data replicatie

cluster server en windows server hoge beschikbaarheidOm de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te verhogen treft u in de markt een heel scala technieken en "buzz" woorden aan die door elkaar worden gebruikt.

Windows server failover

Failover voor Windows servers

Een Windows failover systeem wordt gebruikt om de beschikbaarheid van een server binnen korte tijd te herstellen nadat is geconstateerd dat de server (met applicatie) niet meer werkt. In een failover wordt overgeschakeld naar een andere (passieve) server die dezelfde services biedt als de primaire server. Een goede failover kenmerkt zich door een vroegtijdige detectie waarbij wordt geconstateerd dat een server met services niet goed meer werkt.

Business Continuity Plan

Een Business Continuity Plan heeft een duidelijke focus. Elke organisatie heeft zijn primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Voor elk proces kan een risicoanalyse worden gedaan en op basis van de bevindingen kunnen maatregelen worden genomen zodat de kans op schade wordt beperkt.

Is de continuïteit van uw bedrijf in gevaar?

Een proces om voortijdig risico’s te beperken, structurele kostenbesparingen door te voeren en onverwacht hoge kosten te voorkomen.

Double Take

Een overzicht van Double Take failover en datareplicatie

  1. Double Take - Datareplicatie en server failover voor Windows omgevingen
  2. GeoCluster - Aanvulling op Microsoft clustering met techniek van DoubleTake
  3. De alternatieven voor DoubleTake
  4. Advies bij keuze hoge beschikbaarheid van Windows Applicaties

Neverfail clustering

Neverfail - clustering, hoge beschikbaarheid en disaster recovery voor Windows servers en applicaties.

De software van Neverfail wordt toegepast om de beschikbaarheid van Microsoft Windows servers en applicaties te vergroten. De software kan op verschillende momenten worden ingezet om de kosten en projectdoorlooptijden te reduceren en de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te vergroten (zie ook ons artikel over TCO).

Pagina's