Disaster Recovery Plan

Business Continuity Plan

Een Business Continuity Plan heeft een duidelijke focus. Elke organisatie heeft zijn primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Voor elk proces kan een risicoanalyse worden gedaan en op basis van de bevindingen kunnen maatregelen worden genomen zodat de kans op schade wordt beperkt.

Is de continuïteit van uw bedrijf in gevaar?

Een proces om voortijdig risico’s te beperken, structurele kostenbesparingen door te voeren en onverwacht hoge kosten te voorkomen.

Double Take

Een overzicht van Double Take failover en datareplicatie

  1. Double Take - Datareplicatie en server failover voor Windows omgevingen
  2. GeoCluster - Aanvulling op Microsoft clustering met techniek van DoubleTake
  3. De alternatieven voor DoubleTake
  4. Advies bij keuze hoge beschikbaarheid van Windows Applicaties

Cluster Server

Cluster server,  failover en data replicatie

Om de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te verhogen treft u in de markt een heel scala technieken en "buzz" woorden aan die door elkaar worden gebruikt.

Neverfail clustering

Neverfail - clustering, hoge beschikbaarheid en disaster recovery voor Windows servers en applicaties.

De software van Neverfail wordt toegepast om de beschikbaarheid van Microsoft Windows servers en applicaties te vergroten. De software kan op verschillende momenten worden ingezet om de kosten en projectdoorlooptijden te reduceren en de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te vergroten (zie ook ons artikel over TCO).

Applicatieperformance problemen ernstiger dan ongeplande downtime

Er is veel discussie over downtime. Meestal bedoelen we hiermee ongepland down. Praten we over hoge beschikbaarheid, soms vervat in wat technisch in een Windows omgeving wordt genoemd een server cluster, dan hebben we ook nog iets van ongepland up met als gevolg ongepland down.

Harddisk crash

Harddisk Crash - Harddisk recoveryHarddisk kapot, corrupte data of een harddisk crash wat nu?

De harddisk vormt de gevoeligste schakel in de computer. Indien de harddisk kapot gaat en u heeft geen recente backup, dan zit u mogelijk met een aantal problemen:

Pagina's