BCP

Cluster Server

Cluster server, Windows server hoge beschikbaarheid, failover en data replicatie

cluster server en windows server hoge beschikbaarheidOm de beschikbaarheid van Windows servers en applicaties te verhogen treft u in de markt een heel scala technieken en "buzz" woorden aan die door elkaar worden gebruikt.

Windows server failover

Failover voor Windows servers

Een Windows failover systeem wordt gebruikt om de beschikbaarheid van een server binnen korte tijd te herstellen nadat is geconstateerd dat de server (met applicatie) niet meer werkt. In een failover wordt overgeschakeld naar een andere (passieve) server die dezelfde services biedt als de primaire server. Een goede failover kenmerkt zich door een vroegtijdige detectie waarbij wordt geconstateerd dat een server met services niet goed meer werkt.

Business Continuity Plan

Een Business Continuity Plan heeft een duidelijke focus. Elke organisatie heeft zijn primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Voor elk proces kan een risicoanalyse worden gedaan en op basis van de bevindingen kunnen maatregelen worden genomen zodat de kans op schade wordt beperkt.

Is de continuïteit van uw bedrijf in gevaar?

Een proces om voortijdig risico’s te beperken, structurele kostenbesparingen door te voeren en onverwacht hoge kosten te voorkomen.

Visio Automation for Data Centres and IT Infrastructures

Systematic documentationTarget audience: Network designers, Project managers, IT architects, IT managers, application architects, datacentre designers, ITIL service managers, network managers.

Objective: Quickly document complex IT enviroments as the fundamental basis for other processes like CMDB, Disaster Recovery Planning(DRP), Business Contingency Planning (BCP), ITAM and many more.

Communicatieplan calamiteiten en incidenten

Een communicatieplan calamiteiten en incidenten heeft tot doelstelling personeel, leveranciers, klanten, overheden en hulpdiensten goed & tijdig te informeren over een incident of calamiteit zodat passende maatregen genomen kunnen worden om (in)directe (reputatie)schade van de organisatie en schade aan de omgeving te voorkomen of te beperken.

Applicatieperformance problemen ernstiger dan ongeplande downtime

Er is veel discussie over downtime. Meestal bedoelen we hiermee ongepland down. Praten we over hoge beschikbaarheid, soms vervat in wat technisch in een Windows omgeving wordt genoemd een server cluster, dan hebben we ook nog iets van ongepland up met als gevolg ongepland down.

Second Opinion Business Continuity Plan

U heeft een Business Continuity Plan en wil dit laten beoordelen door een andere partij?

U kunt dit beschouwen als een second opinion voor hetgeen u nu heeft.

Het reseltaat is een onafhankelijk advies Business Continuity Plan. U weet dan in korte tijd hoe u ervoor staat.

Abraxax voert een second opinion uit op uw Business Continuity Plan (BCP) volgens een aantal methoden:

Pagina's