Belkosten vast naar mobiel te hoog

Kostenbesparingen telefoon vast mobielDe kosten van bellen van vast naar mobiel is een zeer ondoorzichtig bos van tarieven, startkosten, bellen per minuut, bellen per seconde, enzovoort. Doet u niets, dan betaalt u altijd te veel en deze kosten lopen ongemerkt op.

Kunnen deze belkosten worden beperkt?
Waarom niet nu actie ondernemen om deze kosten terug te dringen? Zelfs al denkt u dat u een laag tarief betaalt, dan nog komt u bij een werkelijk vergelijk vaak bedrogen uit.

Afhankelijk van uw situatie kunnen we een goede oplossing bieden.

Samenvatting Kostenbesparing bellen van vast naar mobiel

We kijken in dit artikel in het bijzonder naar zakelijke gebruikers die meer dan 100 euro per maand besteden aan belkosten van vast naar mobiel. Hierbij is het mogelijk om de oplopende kosten van bellen naar mobiele nummers aanzienlijk te reduceren. Deze kostenbesparing loopt op naarmate men meer belt naar mobiele nummers. Heeft men nog geen oplimalisaties uitgevoerd, dan loopt deze besparing al snel op tot meer dan 90%. Zelfs voor organisaties die lagere tarieven hebben gekregen (grootverbruikers) loopt de besparing op tot bijna 80%

Introductie

Al jaren zijn de kosten om van vast naar mobiel te bellen te hoog. Consumenten zijn massaal overgestapt op mobieltjes en hebben hun vaste telefoonaansluitingen opgezegd. Voor de zakelijke markt is dit echter niet mogelijk . Omdat veel vanuit een vaste werkplek wordt gebeld en de contactpersonen vaak mobiel zijn (met een mobiel toestel) worden hoge kosten gemaakt indien veel naar mobiele nummers wordt gebeld. Wij maken onderscheid tussen vier groepen gebruikers:

  1. Consumenten
  2. Klein zakelijk
  3. Zakelijk
  4. Groot zakelijk

We kijken hier in het bijzonder naar zakelijke gebruikers die meer dan 1.000 minuten (120 euro) per maand verbruiken.

Enkele voorbeelden van kostenbesparingen

Kleinzakelijk (1.000 minuten)
Stel dat u niets heeft geoptimaliseerd (o.a. provider, preselect, bundel e.d.), dan betaalt u circa 12 eurocent (per minuut, excl. BTW). Dit is exclusief het starttarief van circa 4 eurocent dat ook nog in rekening wordt gebracht. Bij 1.000 minuten betaald u dus ruim 120 euro (de startkosten komen er namelijk nog bij).

Tarieven KPN  <klik hier>

Even voor het gemak vermenigvuldigen we dit met 11 om vakantieperiodes e.d. (met lager verbruik) uit te filteren, dan is dit op jaarbasis ruim 1.320 euro.
Deze kosten kunnen worden teruggebracht tot circa 450 euro per jaar. Dit is een besparing van bijna 70%.

Veel ZZP'ers lossen dit probleem op door een mobiel abonnement te nemen zodat men op circa 3 cent per minuut komt (of lager). Dit werkt echter niet zodra een organisatie meer dan 3 medewerkers heeft en veel bellen vanuit een vaste kantooromgeving naar  mobiele nummers.

Zakelijk (5.000 minuten)
Jaarlijkse kosten meer dan 6.600 euro. Afhankelijk van het belgedrag is dit terug te brengen tot 450 – 900 euro op jaarbasis. Dit is een besparing van bijna 90%

Zakelijk (10.000 minuten)
Stel u heeft op basis hiervan al een provider gevonden die u 7 cent per minuut in rekening brengt
Dat is meer dan 700 euro per maand. Op basis van dit belgedrag vermenigvuldigen we dit men 12 zodat dit op jaarbasis 8.400 euro wordt.
Deze belkosten worden teruggebracht tot 1.800 euro op jaarbasis.
Wederom een grote besparing van bijna 80% ondanks dat u nu een lager tarief heeft gekregen van uw provider.