Communicatieplan calamiteiten en incidenten

Een communicatieplan calamiteiten en incidenten heeft tot doelstelling personeel, leveranciers, klanten, overheden en hulpdiensten goed & tijdig te informeren over een incident of calamiteit zodat passende maatregen genomen kunnen worden om (in)directe (reputatie)schade van de organisatie en schade aan de omgeving te voorkomen of te beperken.

Hoe eerder je bij het vuur bent om maatregelen te nemen des te kleiner is de schade. Helaas hebben veel organisaties geen of geen actueel communicatieplan dat is aangepast aan de moderne communicatiemogelijkheden.Communicatieplan calamiteiten

Bij de bekende rampen die in de media worden besproken is altijd wel iets op te merken over een calamiteitenplan dat niet aanwezig is. Is het plan wel aanwezig, dan weet niemand ervan, er is geen awareness en geen periodieke training. Een communicatieplan is de nummer 1 die aanwezig moet zijn bij elk calamiteitenplan, hoe eenvoudig het plan ook is.

De opzet van een calamiteiten communicatieplan kan heel verhelderend werken in een organisatie. Vanuit dit plan is het mogelijk om snel meer draagkracht te krijgen voor onder andere Business Contingency Planning (BCP). Het is geen droge stof of een set van grote boekwerken die in de kast liggen te verstoffen. De medewerkers, het management en de leveranciers worden allemaal betrokken en helpen mee. Hiermee wordt al direct awareness opgebouwd.

De grote uitdaging: wie moet je bellen op het moment dat er een calamiteit is? Zijn de namen en telefoonnummers actueel? Welke mensen zijn op vakantie, wie zijn de vervangers? Wie gaat vragen van leveranciers, medewerkers beantwoorden? Wie is gemachtigd om leveranciers en hulpdiensten in te schakelen en te mobiliseren?

Kortom er is nogal wat organisatorisch werk te verrichten om het  plaatje van het calamiteiten communicatieplan compleet te krijgen. 

Bij elke calamiteit met grote gevolgen komt de schuldvraag. Als u als organisatie kunt aantonen dat u alles wat in uw mogelijkheden lag ook heeft gedaan, dan is u daar niet veel te verwijten. Het ontbreken van een basis communicatieplan calamiteiten geeft al voldoende aan dat de rest zeker niet is ingeregeld.

Wilt u snel een calamiteiten communicatieplan met de juiste communicatievoorzieningen? Neem dan contact met ons op. 

Geheel vrijblijvend online even brainstormen en structureren van ideeën en (on)mogelijkheden? 

Een goed en inhoudelijk gesprek vinden we belangrijk. Dit is van onschatbare waarde, daarom is het GRATIS!