Business Contingency Planning

Virusuitbraak WanaCry

De virusuitbraak WanaCry in een nutshell

Bent u getroffen door een virus, worm of andere MalWare zoals WanaCry?

Wij concentreren ons in dit artikel op een WanaCry virusuitbraak met een kort stappenplan (actieplan).
Buiten het kader van dit artikel zijn de preventieve maatregelen om de kans op besmetting te reduceren & te beperken.

Het WanaCry virus (eigenlijk een worm) is van het type "RansomWare" en versleutelt bestanden. Hieronder is een screenshot weergegeven van wat u te zien krijgt als u bent getroffen.

Virusuitbraak

Virusuitbraak in de IT infrastructuur – globaal stappenplan

Heeft u een computer virusuitbraak of uitbraak van een computervirus, raak niet in paniek en blijf rustig. De laatste grote virusuitbraak is die van WanaCry (lees meer over virusuitbraak WanaCry). De eerste stap in dit proces is de schade te beperken en de juiste mensen te informeren. Een virusuitbraak is vergelijkbaar met een brand . Vroegtijdige detectie en suppressie (voorkomen van verdere uitbreiding o.a. blussen) beperkt de schade aanzienlijk.

Communicatieplan calamiteiten en incidenten

Een communicatieplan calamiteiten en incidenten heeft tot doelstelling personeel, leveranciers, klanten, overheden en hulpdiensten goed & tijdig te informeren over een incident of calamiteit zodat passende maatregen genomen kunnen worden om (in)directe (reputatie)schade van de organisatie en schade aan de omgeving te voorkomen of te beperken.