Business Contingency Planning

Virusuitbraak ICT

Virusuitbraak in de IT infrastructuur – globaal stappenplan

Virusuitbraak computerHeeft u een computer virusuitbraak of uitbraak van een computervirus, raak niet in paniek en blijf rustig. De laatste grote (en bekende) virusuitbraak is die van WanaCry (lees meer over virusuitbraak WanaCry). De eerste stap in dit TIP proces is de schade te beperken en de juiste mensen te informeren. Een virusuitbraak is vergelijkbaar met een brand . Vroegtijdige detectie en suppressie (voorkomen van verdere uitbreiding o.a. blussen) beperkt de schade aanzienlijk.

Naast een virusuitbraak waarbij de virussen steeds agressiever worden bestaat een grote kans dat u wordt getroffen door RansomWare.

TIP 01: Een bijzonder goede bescherming tegen RansomWare en andere MalWare kan worden verkregen gebruik te maken van #CyberProtect <lees meer>

TIP 02: Heeft u een virusuitbraak gehad en uw ICT wordt beheerd door een externe partij, dan is een second opinion analyse aan te bevelen.

Veeam

Veeam is een softwarefabrikant die zich richt op back-up en restore van data op een breed vlak van IT. In het kader van Disaster Recovery (DR) en Business Contingency (BC) is Abraxax VeeamPro partner en past dit in het portfolio 

Windows server failover

Failover voor Windows servers

Een Windows failover systeem wordt gebruikt om de beschikbaarheid van een server binnen korte tijd te herstellen nadat is geconstateerd dat de server (met applicatie) niet meer werkt. In een failover wordt overgeschakeld naar een andere (passieve) server die dezelfde services biedt als de primaire server. Een goede failover kenmerkt zich door een vroegtijdige detectie waarbij wordt geconstateerd dat een server met services niet goed meer werkt.

Virusuitbraak WanaCry

De virusuitbraak WanaCry in een nutshell

Bent u getroffen door een virus, worm of andere MalWare zoals WanaCry?

Wij concentreren ons in dit artikel op een WanaCry virusuitbraak met een kort stappenplan (actieplan).
Buiten het kader van dit artikel zijn de preventieve maatregelen om de kans op besmetting te reduceren & te beperken.

Het WanaCry virus (eigenlijk een worm) is van het type "RansomWare" en versleutelt bestanden. Hieronder is een screenshot weergegeven van wat u te zien krijgt als u bent getroffen.

Communicatieplan calamiteiten en incidenten

Een communicatieplan calamiteiten en incidenten heeft tot doelstelling personeel, leveranciers, klanten, overheden en hulpdiensten goed & tijdig te informeren over een incident of calamiteit zodat passende maatregen genomen kunnen worden om (in)directe (reputatie)schade van de organisatie en schade aan de omgeving te voorkomen of te beperken.