Contracten, SLA en SLM

Contractmanagement

De onderwerpen contracten, SLA's en SLM horen in feite bij elkaar. Het heeft zowel een organisatorisch, financieel als een technisch aspect. Er is echter veel meer, . . .

Per week krijgen we een aantal contracten onder ogen die een financieel risico vormen voor de organisatie. Wij doorlopen uw contract(en) en kijken met name naar de consistentie en transparantie. Een besparing van € 30.000,- of meer op jaarbasis is eerder standaard dan uitzondering. Wij zijn uw "advocaat van de duivel" op het gebied van (financieel) risico management.

Door de versnippering van (verantwoordelijkheden over een aantal diciplines gaat het overzicht vaak verloren, dit is geen onwil maar een feit. Facturen worden vaak gewoon betaald omdat men het eigenlijk niet meer weet.

Gebruik onderstaande TAGS om een aantal artikelen te vinden die passen bij hetgeen u zoekt.