SLA

In deze sectie een set van artikelen die zijn getagged met SLA. Een veel gebruikte term maar in de praktijk nog onvoldoende toegepast om complexe dienstverlening transparant te maken en te sturen op service.

Opstellen SLA

Opstellen SLA - een Basis SLA in 3 dagenOpstellen SLA: Het opstellen van een SLA is meer dan even snel een documentje van het Internet plukken en dit aanpassen (het kan namelijk behoorlijk veel tijd vergen als niet met het goede kader wordt gestart). Een SLA opzetten is een gedegen analyse van de dienstverlening.

Voorbeeld SLA in 3 dagen

Uw Voorbeeld SLA of Service Level Agreement voorbeeld in 3 dagen voor slechts  € 695,-

Veel organisaties worstelen met een SLA en proberen via Internet een voorbeeld SLA te vinden die past bij de gevraagde dienstverlening. Vaak is er wel een voorbeeld te vinden die dan aangepast moet gaan worden. 

Opmerking: Een slimme SLA biedt mogelijkheden voor verhoging van de omzet en marges alsmede beperking van risico's en vervelende discussies.

Tags: 

Contracten, SLA en SLM

Contractmanagement

De onderwerpen contracten, SLA's en SLM horen in feite bij elkaar. Het heeft zowel een organisatorisch, financieel als een technisch aspect. Er is echter veel meer, . . .

Contractmanagement opzetten

Pragmatisch contractbeheer, contractbewaking en contractmanagement opzetten? Dit lijkt lastig maar is eenvoudiger en sneller te realiseren dan u denkt. Grote besparingen bij een goed ingericht proces van contractbeheer zijn in betrekkelijk korte tijd te realiseren.

Second Opinion ICT

Een second opinion ICT helpt bij diverse vragen en onzekerheden op mhet vlak van ICT

Op zoek naar een second opinion ICT?

Abraxax wordt regelmatig ingehuurd door afnemers (gebruikerorganisaties) maar ook door ICT leveranciers om duidelijkheid te scheppen in een situatie of conflicten op te lossen.

Tags: 

Pagina's