ICT documentatie opzetten

ICT documentatie opzetten en onderhouden zonder de juiste tools is bijzonder kostbaar en tijdrovend. 

Kader: Als we praten over ICT documentatie, dan praten we over informatie over IT assets en de relaties waarbij deze eenvoudig kunnen worden getoond in het formaat dat is benodigd.

Toelichting: Word, rapporten, excel sheets en visio diagrammen zijn hierbij slechts beperkte en specifieke voorstellingen (weergaven) uit de "informatie bol"

Uitdaging: Om een IT-omgeving goed te documenteren en deze ook nog te onderhouden is bijzonder lastig [1] . We hebben het dan nog niet over de relaties en afhankelijkheden die vaak ontbreken. In dit artikel gaan we hier verder op in en we slaan een brug naar een pragmatische oplossing.

Doelgroepen ICT documentatie opzetten

ICT documentatie opzettenPrimair is dit document bedoeld voor die organisaties die informatie omtrent IT-componenten en relaties zichtbaar willen maken voor een groter (breder) deel van de organisatie. Daarnaast biedt het diverse IT-beheerdomeinen (netwerken, servers, dataopslag, virtualisatie, back-up en meer) een bruikbare documentatietool.

Doelgroepen zijn organisaties die:

 1. Hun IT-documentatie willen (of moeten) verbeteren.
 2. Transparantie van hun IT-omgeving vereisen.
 3. Historische informatie nodig hebben van IT metrics en datapoints.
 4. Relaties en afhankelijkheden in kaart moeten brengen.
 5. De kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie over IT-infrastructuren en hun onderliggende componenten willen verbeteren.
 6. Willen weten hoe het staat met: Welke software is waar geinstalleerd?
 7. Kosten willen besparen door ongebruikte licenties en apparatuur inzichtelijk te maken.
 8. Welke assets vormen een potentieel risico?

Weinig tijd om te lezen? Ga direct naar de pragmatische oplossing voor automatische IT-inventarisatie en documentatie.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Toepassingen van ICT-documentatie
 2. De huidige situatie (kleine en grote omgevingen)
 3. Problemen: onderhoud van documentatie en relaties
 4. De relatie met monitoring tools
 5. Vereisten voor de opzet van goede documentatie
 6. Een pragmatische oplossing

Pragmatische aanpak ICT documentatie opzetten

Een systeem dat elke dag de gehele IT-omgeving scant en de nodige parameters en configuraties registreert en opslaat. Hierdoor worden de wijzigingen automatisch historisch vastgelegd. U hoeft niet meer alles handmatig te controleren. Relaties tussen verschillende IT-assets worden zo veel mogelijk automatisch gelegd.

ICT Documentatie opzetten

Relatie met CMDB

Het opzetten van ICT documentatie heeft een relatie met een CMDB of ITSM tool, bekijk ook ons artikel over cmdb opzetten.

Demo opzetten IT documenatie

Wilt u een korte demo van de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op om een tijdsblok in te plannen.van circa 70 tot 90 minuten. Deze demo wordt online gegeven.

Voetnoten:

Deze pagina wordt nog verder uitgebreid en binnenkort is een e-book beschikbaar. Nog niet ingeschreven op de nieuwsbrief, schrijf dan nu in.

[1] De meeste netwerkbeheerders hebben hun gedeelte wel onder controle via het gebruik van monitoring tools. Het netwerk is namelijk het eerste waarnaar gekeken wordt als er problemen zijn. De netwerkbeheerders zijn dus voorbereid op deze vragen vanuit de organisatie. De andere beheerdomeinen hebben hun eigen tools met hun eigen datasets.