IT inventarisatie

ICT documentatie opzetten

ICT documentatie opzetten en onderhouden zonder de juiste tools is bijzonder kostbaar en tijdrovend. ICT documentatie opzetten

Veel routinewerk kan gelukkig worden geautomatiseerd.

Kader: Als we praten over ICT documentatie, dan praten we over informatie van IT assets en de relaties waarbij deze eenvoudig kunnen worden getoond (rapportages) in het formaat dat is benodigd.

Toelichting: MS Word, rapporten, excel sheets en visio diagrammen zijn hierbij slechts beperkte en specifieke voorstellingen (weergaven) uit de "informatie bol"

Toepassingen: Reductie opsporen fouten, snellere foutdiagnose, compliance, kennisoverdracht, vastleggen van configuraties en relaties,  

Uitdaging: Om een IT-omgeving goed te documenteren en deze ook nog te onderhouden is bijzonder lastig [1] . We hebben het dan nog niet over de relaties en afhankelijkheden die vaak ontbreken. In dit artikel gaan we hier verder op in en we slaan een brug naar een pragmatische oplossing.