Onze naam

ABRAXAX is een variant op ABRAXAS of ABRASAX. In het Grieks vormt de som van de letters het getal 365. Deze Griekse letters waren vaak te vinden op de Abraxas stenen die in gebruik waren als talisman. De gnostici gebruikten de term abraxas om het "opperste zijn" aan te duiden, de bron van 365 uitstralingen, de 365 hemelen.

Uit de theosofie (Abraxax) wordt verkregen: De God die het denken heeft geschapen. Ook wordt abraxas in verband gebracht met abracadabra, de bekende toverformule. Deze komt eigenlijk uit het Hebreews: abreq ad hâbra. Dit betekent in het Nederlands zoiets als: Geef nooit op, blijf vechten!

Wij hebben gemeend dat dit heel goed van toepassing is binnen de Informatie en Communicatie Technologie. Geef niet op, blijf vechten, . . . . . , maar niet alleen, want samen zijn we sterker.  Blijf uzelf niet langer kwellen, u kunt ABRAXAX bellen (faxen of e-mailen mag natuurlijk ook), voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.