Onze visie

Onze visie
Internet blijft de aanjager van flexibilisering, globalisering, verzelfstandiging en outsourcing van bedrijfsprocessen (de laatste trends zijn Cloud, Mobiliteit, Social Media en kostenreductie). Innovatie met Internet en toepassing van nieuwe webtechnologieën zijn voorwaarden om te overleven in de race om de consument. Deze is tenslotte de aanjager en het zenuwstelsel van de economie. In dit gehele proces is de inzet van moderne en betaalbare communicatiemiddelen de sleutel tot success. 
 
Het is leuk om onze oude visie van ruim 7 jaar oud te vergelijken. Toen stond virtualisatie nog in de kinderschoenen, Social Media was nog niet een massaproduct en Cloud was nog zeker niet actueel.
 
Onze oude visie (uit 2005)
Internet is de aanjager van flexibilisering, globalisering, verzelfstandiging en outsourcing van bedrijfsprocessen (de laatste trent is BPO). Innovatie met en toepassing van webtechnologie is voorwaarde om te overleven in de race om de consument. Deze is tenslotte de aanjager van de economie. In dit gehele proces is ICT cruciaal.