Onze visie

Onze visie (2018)
Internet blijft de aanjager van flexibilisering, globalisering, verzelfstandiging en outsourcing van bedrijfsprocessen (de laatste trends zijn Cloud, Mobiliteit, Social Media en kostenreductie). Innovatie met Internet en toepassing van nieuwe webtechnologieën zijn voorwaarden om te overleven in de race om de consument. Deze is tenslotte de aanjager en indirect het zenuwstelsel van de economie. In dit gehele proces is de inzet van moderne en betaalbare communicatiemiddelen de sleutel tot success. Blockchain, Kunstmatige Intelligentie en DLT doen hun intrede. Dit zijn in veel gevallen Buzz words. Hier zal veel ontwikkeling plaatsvinden die een aantal markten in korte tijd op zijn kop gaan zetten.
 
Het is leuk om onze oude visie van ruim 13 geleden te vergelijken. Toen stond virtualisatie nog in de kinderschoenen, Social Media was nog niet een massaproduct en Cloud was nog zeker niet actueel.
 
Er zal verdere consolidatie plaatsvinden om de steeds hogere kosten van IT alsmede de complexiteit het hoofd te kunnen bieden. Hiermee wordt de volgende cyclus ingezet. De grote partijen krijgen concurrenten uit een nieuwe hoek. De jongere genereatie is minder gevoelig voor de traditionele bedrijfscultuur. 
 
Onze oude visie (uit 2005)
Internet is de aanjager van flexibilisering, globalisering, verzelfstandiging en outsourcing van bedrijfsprocessen (de laatste trent is BPO). Innovatie met en toepassing van webtechnologie is voorwaarde om te overleven in de race om de consument. Deze is tenslotte de aanjager van de economie. In dit gehele proces is ICT cruciaal.