Sleutelplan

Sleutelbeheer en sleutelplan

Sleutelbeheer en sleutelplan horen bij elkaar als een eenheid. Goede sloten (*1) hebben geen nut als er geen goed sleutelplan en sleutelbeheer aanwezig is.

In dit artikel de mogelijkheden om de totale kosten van de fysieke beveiliging (en het beheer hiervan) te verlagen.