Het probleem van backup

Het probleem van backup is dat het wordt onderschat, zowel in complexiteit als kosten.

Backup en restore wordt nog steeds onderschat

Het probleem van backup de alternatievenBack-up en restore van data wordt in een groot aantal organisaties nog steeds onderschat. Het gevolg is dat men denkt dat alles wel geregeld is en altijd een beroep kan worden gedaan op de back-up van de data. Niets is minder waar.

De beheerders moeten het er "even bijdoen" en hebben te weinig tijd en minder budget. De IT managers denken dat een dergelijke standaard dienst toch eenvoudig is.

Wij zijn benieuwd naar uw backup problemen, dus neem contact met ons, misschien hebben we een goede en betaalbare oplossing voor u.

Uit een onderzoek (Computer Weekly) blijkt dat een groot aantal organisaties geen goede / formele back-up procedure hebben (en ruim 80% maakt geen gebruik van off-site storage).

Wat hebben we nodig in een back-up?

 1. Een snelle, lokale back-up mogelijk met data deduplicatie.
 2. Een snelle restore (van de lokale backup. Dit valt onder Business Contingency Planning
 3. Een off site back-up die past bij de organisatie (dit is per organisatie verschillend)
 4. Een restore van een remote back-up. Dit valt onder het Disaster Recovery Plan
 5. File versioning. Een bestand is terug te halen vanuit een willekeurig tijd in het verleden.
 6. Schaalbaar,
 7. Beveiliging.
 8. Datacompressie

 

Overzicht backup problemen

De huidige backup problemen:

 1. Dubbele data. Veel data en systemen zijn verspreid over de opslagsystemen en er zijn veel kopiën van deze datasets aanwezig waardoor een backup van een backup wordt gemaakt.
 2. De hoeveelheid data neemt toe waardoor de reguliere back-up niet alle data op tape kan zetten (tape is nog steeds actueel, in kleinere omgevingen is dit vaak vervangen door een SAN). Veel organisaties hebben besloten om geen volledige back-up meer te maken maar een incremental. Zelfs de incremental back-up kan een geruime tijd in beslag nemen (2 tot 14 uur).
 3. Problemen met open files die vaak niet opgeslagen kunnen worden door de back-up software.
 4. Back-up neemt veel computer resources in beslag van de server. Een back-up laten draaien tijdens normale uren heeft een grote performance impact op de gebruikers (zie ook Netwerk Performance Problemen)
 5. Restoretijden bij calamiteiten. Bij een calamiteit (zie ook disaster recovery) waarbij een volledige server moet worden opgebouwd met behulp van een tape back-up zal een probleem kunnen onstaan. De restoretijd kan 24 uur of zelfs langer in beslag nemen.
 6. Betrouwbaarheid. De tape is een magnetisch medium en onderhevig aan mechanische slijtage (zowel de tape als de tape-unit). Controle van tapes en apparatuur is uitermate belangrijk om een betrouwbare back-up te kunnen garanderen.
 7. In complexe omgevingen (o.a. Windows clustering en shared storage) dient goed getest te worden alvorens een back-up goed kan werken. Aanvullende expertise, software en hardware kan noodzakelijk zijn waardoor het back-up systeem erg kostbaar wordt.

Performance Problemen back-up over een WAN of via netwerk

Een centrale back-up over een WAN of LAN kan behoorlijk wat problemen gegeven. De oplossingen die worden aangeboden om de data via mooie replicatiemechanismen of back-up software met back-up agents op een centrale plaats te krijgen lijken te mooi om waar te zijn. Het enige waar wel rekening mee moet worden gehouden is dat de bandbreedte beperkt is en deze replicatie of netwerk back-up veel data over het netwerk "sleurt". Het gevolg: andere gebruikers ondervinden ernstige performance problemen bij gebruik van hun applicaties. Een vorm van verkeersregulering is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden. Voordat de verkeersregulering kan worden gestart dient het verkeer te worden gemeten.

Abraxax heeft wel mooie oplossingen om er voor te zorgen dat u geen hinder ondervindt bij het gebruik van VoIP, terminal server of Citrix verkeer.

Calamiteiten en back-up

Bij de definitie van de ernst van een calamiteit wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Recovery Point Objective (RPO). Dit houdt in hoeveel data u kunt veroorloven om kwijt te geraken. Is dit een dag, 4 uur, 1 uur, 5 minuten of nog korter?

Een andere belangrijke parameter is de Recovery Time Objective (RTO). Hoe lang mag het duren vanaf het moment van een disaster totdat de processen (en systemen) weer helemaal operationeel zijn.

Het probleem bij een complete servercrash diskcrash of het verlies van een complete server door een andere calamiteit is dat de server (OS, applicaties en data) teruggezet dient te worden. Niet altijd is er de juiste server hardware beschikbaar. Hierbij zijn verschillende alternatieven om een server terug te zetten:

 1. Hot standby of failover (voordeel is dat men niets of bijna niets merkt van de servercrash en er geen probleem is van dataverlies). Hierbij kan men o.a. gebruik maken van Neverfail om op eenvoudige wijze een Windows server cluster op te zetten zonder de hoge kosten van Microsoft Windows Clustering.
 2. Het basis OS en applicaties terug zetten met een vorm van image software, server of disk cloning. De meest recente data kan men dan terugzetten via tape of  een ander medium waarop de meest recente data beschikbaar is.
 3. Server virtualisatie waarbij men gebruik kan maken van server virtualisatie software zoals vmware of virtuozzo.
 4. Back-up software die disaster recovery voor servers ondersteunt. Vaak is dit een aangepaste versie van Windows die wordt geladen waarbij de tapesoftware als het ware al "ingebakken" zit.
 5. Server cloning via snapshots.

Remote back-up kan worden toegepast als men alleen de data wil beschermen. Remote back-up geeft een aantal voordelen. Met behulp van datareplicatie kan men goede centrale back-up scenario's bouwen. Een van de producten die hierbij wordt ingezet is Double-Take.

Ontwikkelingen back-up en storage

De hoeveelheid data blijft groeien, dit levert voor een aantal organisaties een aantal serieuze uitdagingen op voor opslag, archivering, disaster recovery en back-up. Het snel bijschakelen van datablokken kan worden gedaan met NAS of een SAN. Een SAN is een speciaal netwerk voor dataopslag. De ontwikkelingen gaan snel en hier zijn verschillende standaarden in de race waarbij onder andere IP en iSCSI een rol spelen.

Het probleem van backup en de huidige omgeving

De huidige IT omgeving bestaat al lang niet meer uit losse servers. Inmiddels zijn er kritische servers, virtualisatie en cloud servers. De uitdaging is: Welk systeem kan zowel cloud, on premise, virtueel en fysiek onze systemen voorzien van een goede en betrouwbare backup?

Wij horen graag uw uitdagingen op dit gebied. Afhankelijk van uw omgeving, hebben we een aantal interessante mogelijkheden.

De back-up alternatieven

U zult veel producten tegenkomen. U kent de bekende producten ArcServe en back-upExec. Welke back-up alternatieven zijn er nog meer? Vaak wordt back-up als product in het inkoopmandje gegooid zonder werkelijk te kijken naar de huidge en toekomstige eisen en wensen. U kunt hierbij te maken krijgen met onaangename situaties:

 1. Technologie (&vendor) lock in
 2. Hoge kosten bij een server upgrade
 3. Ondersteunt niet de netwerkconfiguratie
 4. Capaciteitsproblemen
 5. Niet schaalbaar
 6. Dure agents

Neem contact met ons op indien u op zoek bent naar een passend back-up alternatief.