Backup

Het probleem van backup

Het probleem van backup is dat het wordt onderschat, zowel in complexiteit als kosten.

Backup en restore wordt nog steeds onderschat

Het probleem van backup de alternatievenBack-up en restore van data wordt in een groot aantal organisaties nog steeds onderschat. Het gevolg is dat men denkt dat alles wel geregeld is en altijd een beroep kan worden gedaan op de back-up van de data. Niets is minder waar.