Regievoering ICT - alles weer onder controle

Regievoering ICTWanneer is regievoering ICT interessant?

U heeft uw ICT volledig of een deel van uw ICT uitbesteed. U kunt nu de volgende vragen stellen:

 1. Doet uw leverancier wat hij belooft?
 2. Kloppen de facturen met de geleverde diensten?
 3. Zijn uw gebruikers tevreden?
 4. Bent u tevreden?
 5. Heeft u voldoende transparantie?
 6. Zijn uw ICT voorzieningen nog actueel?
 7. Brengt ICT veel waarde in mijn organisatie (en weet ik precies waar)?

Mocht het antwoord op enkele vragen zijn: “Ik weet het niet” of “NEE”, dan kunt u wel aannemen dat er een deel van de regievoering ontbreekt.

Laten we eerlijk zijn, niets gaat vanzelf of ontstaat vanzelf. Als het fout gaat moeten we ook kunnen en willen ingrijpen en mogelijk corrigeren. Alles aan de leveranciers overlaten en vertrouwen op de mooie beloftes en blauwe ogen kan kostbaar uitpakken. Al die ICT of IT is wel een berg ABRACADABRA, ik snap er niets van en ze praten allemaal hun eigen LINGO taaltje.

Knelpunten regievoering ICT

Als u alles of een deel heeft uitbesteed, dan moet u de toeleveranciers wel controleren. Vaak is er onvoldoende tijd. Onvoldoende tijd kan komen doordat de controle arbeidsintensief is. Of het kan zijn dat er niet de juiste tools aanwezig zijn om dit te controleren.

Ondersteuning regievoering ICT

Abraxax ondersteunt u met de juiste tools en expertise om regievoering (eenvoudig zelf of met hulp) te kunnen doen. De tools helpen bij het inventariseren en controleren, zij geven tijdwinst en prestatie indicatoren. Daarnaast kijken we procesmatig hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. Hierbij kijken we o.a. naar contracten, Service Level Agreements (SLA’s) en strategie.

Gerelateerde links

 1. SLA opzetten
 2. Projectmanagement
 3. Contractmanagement
 4. Aanbesteding (en inkoop)

Project lifecyle (aanbesteding)

Elk project heeft een kop en een staart. Het begint bij een mogelijkheid tot verbetering. Nadat een business case is geformuleerd zal een vraag richting de markt worden gedaan in de vorm van een aanbesteding. Nadat het project is gerealiseerd komt "het project" in de beheer fase mogelijk met een stukje uitbesteding of outsourcing.

Gesprek over regievoering ICT (vrijblijvend)

Als u taken of delen van de ICT heeft uitbesteed of wilt gaan uitbesteden, dan is een gesprek zinvol als u eens een frisse kijk wilt opdoen. Wij nodigen u van harte uit voor een geheel vrijblijvend gesprek.