Regievoering ICT

Regievoering ICT omvat diverse aspecten zoals project management, strategie en het grip krijgen op processen en veranderingen. Veel wordt tegenwoording ingericht als proces. De bewaking en afstemming van processen wordt hierbij een aandachtspunt. Ook zijn er processen die zonder controle gewoon autonoom doorlopen. Dat heeft voordelen maar kan ook bijzonder gevaarlijk en kostbaar zijn. ICT regievoering is hierbij noodzakelijk.