Windows server failover

Failover voor Windows servers

Een Windows failover systeem wordt gebruikt om de beschikbaarheid van een server binnen korte tijd te herstellen nadat is geconstateerd dat de server (met applicatie) niet meer werkt. In een failover wordt overgeschakeld naar een andere (passieve) server die dezelfde services biedt als de primaire server. Een goede failover kenmerkt zich door een vroegtijdige detectie waarbij wordt geconstateerd dat een server met services niet goed meer werkt.

Naast een vroegtijdige detectie is data replicatie nodig tussen de primaire (active) server en de secondaire (passive) server. Een duurdere failover oplossing is die waarbij gebruik wordt gemaakt van een shared disk array (dit is dan wel een lokale failover).

Hoge beschikbaarheid met een Windows server failover

Failover moet worden beschouwd als een goed alternatief voor Windows server clustering waarbij de primaire eis gericht is op een hoge beschikbaarheid tegen acceptabele kosten. Een Windows failover is minder complex dan een Windows server cluster en evenaart de beschikbaarheid van een goed ingerichte Windows server cluster. Abraxax biedt windows failover en windows clustering van diverse applicaties en databases.

Note: Server failover is volgens de formele definitie gelijk aan clustering.

Beschikbare Windows clustering systemen (failover)

Op dit moment zijn er diverse Windows clustering / failover systemen beschikbaar. Dit zijn:

  1. Windows File Server failover
  2. Windows Exchange server failover
  3. Windows SQL server failover
  4. Windows IIS failover
  5. Windows Sharepoint Server failover
  6. Blackberry failover
  7. Andere applicaties kunnen ook in een failover worden ondergebracht.